• Βάσεις Δεδομένων
  0( 0 Σχόλια )
  8 Μαθητές

  Βάσεις Δεδομένων I Το παρών μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές εννοιες των βάσεων δεδομένων. Γίνεται αναφορά στα δεδομένα και…

  Δωρεάν
 • 0( 0 Σχόλια )
  22 Μαθητές

  Κατασκευή Ιστοσελίδων – WordPress I Όταν αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε ένα νέο λογισμικό ή μια νέα εφαρμογή θεωρούμε χρήσιμο να ξεκινούμε…

  Δωρεάν
 • Η Γλώσσα Προγραμματισμού C
  0( 0 Σχόλια )
  18 Μαθητές

  Το παρόν μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα βασίκα στοιχέια της γλώσσας προγραμαισμού C.

  Δωρεάν
 • Επικοινωνίες Δεδομένων I
  0( 0 Σχόλια )
  9 Μαθητές

  Επικοινωνίες Δεδομένων I Το μάθημα Επικοινωνίες Δεδομένων I αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επικοινωνίας δεδομένων. Παρουσιάζονται οι έννοιες των…

  Δωρεάν
 • 5( 1 Σχόλια )
  23 Μαθητές

  Εισαγωγή Στην Πληροφορική I Το μάθημα Εισαγωγή Στην Πληροφορική I αποτελεί μια εισαγωγή στην επιστήμη και τις έννοιες της πληροφορικής. Περιέχει…

  Δωρεάν