Βάσεις Δεδομένων I

Το παρών μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων. Γίνεται αναφορά στα δεδομένα και τις πληροφορίες, στην συνέχεια γίνεται μελέτη των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Τέλος μελετούμε κάποια ειδικά θέματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ).

Σειρά Μαθημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Από τα δεδομένα στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)
1.1. Δεδομένα και Πληροφορίες Details Δωρεάν 00:05:00
1.2. Σημασία της Διαχείρισης Δεδομένων Details Δωρεάν 00:05:00
1.3. Εξέλιξη της Διαχείρισης Δεδομένων Details Δωρεάν 00:25:00
1.4. Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων στην Καθημερινή Ζωή, σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Details Δωρεάν 00:05:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
2.1. Λειτουργίες ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) Details Δωρεάν 00:03:00
2.2. Χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) Details Δωρεάν 00:06:00
2.3. Χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) Details Δωρεάν 00:10:00
2.4. Αρχιτεκτονική και Συστατικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) Details Δωρεάν 00:08:00
2.5. Κατηγορίες Συστημάτων Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) Details Δωρεάν 00:05:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ειδικά θέματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
3.1. Ο υπεύθυνος διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBA) Details Δωρεάν 00:05:00
3.2. Οι Πίνακες Βάσεων Δεδομένων (Database Tables) Details Δωρεάν 00:03:00
3.3. Τα Στοιχεία ενός πίνακα Details Δωρεάν 00:05:00
3.4. Γενική Δομή Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Details Δωρεάν 00:05:00
3.4.1. Διαχειριστής Αποθήκευσης (Storage manager) Details Δωρεάν 00:05:00
3.4.2. Ο επεξεργαστής ερωτημάτων (query processor) Details Δωρεάν 00:05:00
3.5.1. Client-server computing Details Δωρεάν 00:05:00
3.5.2. Server Details Δωρεάν 00:05:00
3.5.3. Τύποι των Servers Details Δωρεάν 00:05:00
3.6. Ο ρόλος του server Details Δωρεάν 00:05:00
3.7. Client Details Δωρεάν 00:05:00
3.8. Δίκτυα Details Δωρεάν 00:05:00

Αξιολόγηση του μαθήματος

Χωρίς Αξιολόγηση

Αξιολογήσεις
  • 5 Αστέρια0
  • 4 Αστέρια0
  • 3 Αστέρια0
  • 2 Αστέρια0
  • 1 Αστέρια0

Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X