Βάσεις Δεδομένων I

Το παρών μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων. Γίνεται αναφορά στα δεδομένα και τις πληροφορίες, στην συνέχεια γίνεται μελέτη των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Τέλος μελετούμε κάποια ειδικά θέματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ).

Σειρά Μαθημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Από τα δεδομένα στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)
1.1. Δεδομένα και Πληροφορίες FREE 00:05:00
1.2. Σημασία της Διαχείρισης Δεδομένων FREE 00:05:00
1.3. Εξέλιξη της Διαχείρισης Δεδομένων FREE 00:25:00
1.4. Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων στην Καθημερινή Ζωή, σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς FREE 00:05:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
2.1. Λειτουργίες ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) FREE 00:03:00
2.2. Χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) FREE 00:06:00
2.3. Χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) FREE 00:10:00
2.4. Αρχιτεκτονική και Συστατικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) FREE 00:08:00
2.5. Κατηγορίες Συστημάτων Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ) FREE 00:05:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ειδικά θέματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
3.1. Ο υπεύθυνος διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBA) FREE 00:05:00
3.2. Οι Πίνακες Βάσεων Δεδομένων (Database Tables) FREE 00:03:00
3.3. Τα Στοιχεία ενός πίνακα FREE 00:05:00
3.4. Γενική Δομή Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων FREE 00:05:00
3.4.1. Διαχειριστής Αποθήκευσης (Storage manager) FREE 00:05:00
3.4.2. Ο επεξεργαστής ερωτημάτων (query processor) FREE 00:05:00
3.5.1. Client-server computing FREE 00:05:00
3.5.2. Server FREE 00:05:00
3.5.3. Τύποι των Servers FREE 00:05:00
3.6. Ο ρόλος του server FREE 00:05:00
3.7. Client FREE 00:05:00
3.8. Δίκτυα FREE 00:05:00

Αξιολόγηση του μαθήματος

Χωρίς Αξιολόγηση

Αξιολογήσεις
  • 5 Αστέρια0
  • 4 Αστέρια0
  • 3 Αστέρια0
  • 2 Αστέρια0
  • 1 Αστέρια0

Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X
Enable referrer and click cookie to search for pro webber