Βασικά Εργαλεία Κατασκευής Ιστοσελίδων Ι

Το παρόν μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων. Γίνεται αναφορά στις έννοιες των συστήματα διαχείρισης περιεχομένου καθώς και παρουσίαση των επικρατέστερων λογισμικών που είναι το WordPress, το Joomla καθώς και το Drupal. Τέλος θα γίνει παρουσίαση της εννοίας SEO (Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης) και του εργαλείου αναζήτησης λέξεων κλειδιών του Google Adwords και του εργαλείου Google Trends.

 

Σειρά Μαθημάτων

Κεφάλαιο 1: Τι είναι τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
1.1 Εισαγωγή FREE 00:03:00
1.2 Τι είναι το συστήματα διαχείρισης περιεχομένου CMS FREE 00:03:00
1.3 Χαρακτηριστικά ενός CMS FREE 00:03:00
1.4 Πλεονεκτήματα ενός CMS FREE 00:03:00
1.5 Ελεύθερο λογισμικό FREE 00:05:00
1.6 Πλεονεκτήματα χρήσης ελεύθερου λογισμικού FREE 00:05:00
Κεφάλαιο 2: Joomla CMS
2.1 Εισαγωγή FREE 00:01:00
2.2 Ορολογία FREE 00:02:00
2.3 Τι είναι ένα Web CMS FREE 00:03:00
2.4 Χαρακτηριστικά του Joomla FREE 00:05:00
2.5 Σύντομη Παρουσίαση FREE 00:03:00
2.6 Frond-End (Ιστοσελίδα) και Back-End (Σελίδα διαχειριστή – Admin Site) FREE 00:04:00
Κεφάλαιο 3: Drupal
3.1 Εισαγωγή Drupal FREE 00:03:00
3.2 Ο σχεδιασμός του Drupal FREE 00:03:00
3.3 Μονάδες του Drupal FREE 00:03:00
3.4 Τα πλεονεκτήματα του Drupal FREE 00:03:00
3.5 Σύντομη Παρουσίαση Drupal FREE 00:05:00
3.6 Frond-end (Ιστοσελίδα) και Back-end (Σελίδα διαχειριστή – Admin Site) FREE 00:05:00
Κεφάλαιο 4: WordPress
4.1 Εισαγωγή WordPress FREE 00:01:00
4.2 Τι είναι το WordPress FREE 00:03:00
4.3 Δυνατότητες και χαρακτηριστικά του WordPress FREE 00:05:00
4.4 Πρόσθετα (Plug-in) FREE 00:02:00
4.5 Θέματα (Themes) FREE 00:03:00
4.6 Σύντομη παρουσίαση FREE 00:03:00
4.7 Front-End (Ιστοσελίδα) και Back-End (Σελίδα διαχειριστή – Admin Site) FREE 00:03:00
Κεφάλαιο 5: Γνωριμία με τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO)
5.1 Εισαγωγή SEO FREE 00:02:00
5.2 Τι ονομάζουμε βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO) FREE 00:05:00
5.3 Ανάγνωση αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης FREE 00:05:00
5.4 Ποσό σημαντική είναι η βελτιστοποίηση FREE 00:03:00
Κεφάλαιο 6: Λέξεις-κλειδιά: Η βάση των εργαλείων βελτιστοποίησης
6.1 Εισαγωγή λέξεις-κλειδιά FREE 00:01:00
6.2 Σχέδιο επιλογής για τις Λέξεις-κλειδιά FREE 00:05:00
6.3 Πώς κάνουμε έρευνα για κατάλληλες λέξεις-κλειδιά FREE 00:05:00
6.4 Εργαλεία ανάλυσης και εύρεσης Λέξεων-κλειδιά (Google AdWords) FREE 00:05:00
Κεφάλαιο 7: Βελτιστοποίηση περιεχομένου
7.1 Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση περιεχομένου FREE 00:01:00
7.2 Κατανόηση του ρόλου της βελτιστοποίησης περιεχομένου FREE 00:03:00
7.3 Η σημασία της βελτιστοποίηση της δομής της ιστοσελίδας FREE 00:05:00
7.4 Αναγνώριση των διαφορετικών τύπων δεδομένων ιστοσελίδας FREE 00:05:00

Αξιολόγηση του μαθήματος

Χωρίς Αξιολόγηση

Αξιολογήσεις
  • 5 Αστέρια0
  • 4 Αστέρια0
  • 3 Αστέρια0
  • 2 Αστέρια0
  • 1 Αστέρια0

Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων