Επικοινωνίες Δεδομένων I

Το μάθημα Επικοινωνίες Δεδομένων I αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επικοινωνίας δεδομένων. Παρουσιάζονται οι έννοιες των αναλογικών και ψηφιακών σημάτων, της κωδικοποιήσης του σήματος, του ρυθμού μετάδοσης των δεδομένων, οι θεμελιώδεις τρόποι μετάδοσης του ψηφιακού σήματος. Γίνεται αναφορά στις τοπολογίες και τα πρότυπα του Ethernet και αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων κατα την μετάδοση των δεδομένων.

Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική μελέτη του πρωτοκόλλου OSi και TCP/IP και τέλος μια λεπτομερής αναφορά στα μέσα μετάδοσης των δεδομένων και της υποδομής τους.

 

Σειρά Μαθημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές έννοιες επικοινωνίας δεδομένων και μετάδοσης πληροφορίας
1.1. Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα Details Δωρεάν 00:03:00
1.1.1. Σήμα – Χαρακτηριστικά σήματος Details Δωρεάν 00:05:00
1.1.2. Σήμα Συνεχούς – Διακριτού Χρόνου Details Δωρεάν 00:05:00
1.1.3. Αναλογικά Και Ψηφιακά Σήματα Details Δωρεάν 00:05:00
1.2. Κωδικοποίηση Ψηφιακού Σήματος Details Δωρεάν 00:02:00
1.2.1. Αναλογικά Και Ψηφιακά Σήματα Details Δωρεάν 00:05:00
1.2.2. Διαμόρφωση Πλάτους Details Δωρεάν 00:05:00
1.2.3. Διαμόρφωση Συχνότητας Details Δωρεάν 00:04:00
1.2.4. Ψηφιακή Διαμόρφωση (Κωδικοποίηση) Αναλογικού Σήματος Details Δωρεάν 00:03:00
1.3. Ρυθμός Μετάδοσης Πληροφορίας Details Δωρεάν 00:05:00
1.3.1. Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων Details Δωρεάν 00:05:00
1.3.2. Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων Details Δωρεάν 00:03:00
1.4. Θεμελιώδεις Τρόποι Μετάδοσης Ψηφιακού Σήματος Details Δωρεάν 00:05:00
1.4.1. Παράλληλη / Σειριακή Μετάδοση Details Δωρεάν 00:04:00
1.4.2. Σύγχρονη / Ασύγχρονη Μετάδοση Details Δωρεάν 00:05:00
1.5. Κατεύθυνση μετάδοσης δεδομένων Details Δωρεάν 00:05:00
1.6. Τοπολογίες και πρότυπα Ethernet Details Δωρεάν 00:05:00
1.6.1. Τοπολογίες Ενσύρματων Τοπικών Δικτύων Details Δωρεάν 00:01:00
1.6.1.1. Τοπολογία Διαύλου ή Αρτηρίας (bus) Details Δωρεάν 00:05:00
1.6.1.2. Τοπολογία Δακτυλίου (ring) Details Δωρεάν 00:05:00
1.6.2. Τοπολογία Αστέρα (star) Details Δωρεάν 00:05:00
1.6.3. Τοπολογία Δένδρου (tree) Details Δωρεάν 00:05:00
1.7. Αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων Details Δωρεάν 00:05:00
1.7.1. Ανίχνευση σφαλμάτων με την τεχνική της δυαδικής ισοτιμίας Details Δωρεάν 00:05:00
1.7.2. Δισδιάστατη τεχνική ελέγχου ισοτιμίας Details Δωρεάν 00:05:00
1.7.3. Μέθοδος κυκλικού πλεονασματικού ελέγχου (Cyclic Redundancy Check) Details Δωρεάν 00:04:00
1.7.4. Διόρθωση σφαλμάτων με επανεκπομπή Details Δωρεάν 00:03:00
1.7.5. Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων Details Δωρεάν 00:02:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής και διασύνδεσης δικτύων
2.1. Ορισμός δικτύου Details Δωρεάν 00:05:00
2.2. Επίπεδα μοντέλου αναφοράς OSI (ISO), επίπεδα μοντέλου TCP/IP (DARPA) και η αντιστοιχία τους Details Δωρεάν 00:05:00
2.2.1. Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) Details Δωρεάν 00:05:00
2.2.2. Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP Details Δωρεάν 00:10:00
2.3. Ενθυλάκωση Details Δωρεάν 00:10:00
2.4. Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI) Details Δωρεάν 00:07:00
2.5. Η πρόσβαση στο μέσο Details Δωρεάν 00:05:00
2.6. Πρότυπα Τοπικών Δικτύων Details Δωρεάν 00:05:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μέσα μετάδοσης
3.1. Μετάδοση Βασικής και Ευρείας ζώνης Details Δωρεάν 00:05:00
3.2. Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) Details Δωρεάν 00:05:00
3.2.1. Τα φυσικά μέσα – κωδικοποίηση Details Δωρεάν 00:30:00
3.3. Ασύρματα Δίκτυα Details Δωρεάν 00:10:00
3.3.1. Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc Details Δωρεάν 00:08:00
3.3.2. Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (Infrastructure) Details Δωρεάν 00:05:00
3.4. Πρωτόκολλο Σύνδεσης Σημείου προς Σημείο (PPP) Details Δωρεάν 00:10:00

Αξιολόγηση του μαθήματος

Χωρίς Αξιολόγηση

Αξιολογήσεις
  • 5 Αστέρια0
  • 4 Αστέρια0
  • 3 Αστέρια0
  • 2 Αστέρια0
  • 1 Αστέρια0

Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X