Επικοινωνίες Δεδομένων I

Το μάθημα Επικοινωνίες Δεδομένων I αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επικοινωνίας δεδομένων. Παρουσιάζονται οι έννοιες των αναλογικών και ψηφιακών σημάτων, της κωδικοποιήσης του σήματος, του ρυθμού μετάδοσης των δεδομένων, οι θεμελιώδεις τρόποι μετάδοσης του ψηφιακού σήματος. Γίνεται αναφορά στις τοπολογίες και τα πρότυπα του Ethernet και αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων κατα την μετάδοση των δεδομένων.

Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική μελέτη του πρωτοκόλλου OSi και TCP/IP και τέλος μια λεπτομερής αναφορά στα μέσα μετάδοσης των δεδομένων και της υποδομής τους.

 

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
Skip to toolbar