Επικοινωνίες Δεδομένων I

Το μάθημα Επικοινωνίες Δεδομένων I αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επικοινωνίας δεδομένων. Παρουσιάζονται οι έννοιες των αναλογικών και ψηφιακών σημάτων, της κωδικοποιήσης του σήματος, του ρυθμού μετάδοσης των δεδομένων, οι θεμελιώδεις τρόποι μετάδοσης του ψηφιακού σήματος. Γίνεται αναφορά στις τοπολογίες και τα πρότυπα του Ethernet και αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων κατα την μετάδοση των δεδομένων.

Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική μελέτη του πρωτοκόλλου OSi και TCP/IP και τέλος μια λεπτομερής αναφορά στα μέσα μετάδοσης των δεδομένων και της υποδομής τους.

 

Σειρά Μαθημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές έννοιες επικοινωνίας δεδομένων και μετάδοσης πληροφορίας
1.1. Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα FREE 00:03:00
1.1.1. Σήμα – Χαρακτηριστικά σήματος FREE 00:05:00
1.1.2. Σήμα Συνεχούς – Διακριτού Χρόνου FREE 00:05:00
1.1.3. Αναλογικά Και Ψηφιακά Σήματα FREE 00:05:00
1.2. Κωδικοποίηση Ψηφιακού Σήματος FREE 00:02:00
1.2.1. Αναλογικά Και Ψηφιακά Σήματα FREE 00:05:00
1.2.2. Διαμόρφωση Πλάτους FREE 00:05:00
1.2.3. Διαμόρφωση Συχνότητας FREE 00:04:00
1.2.4. Ψηφιακή Διαμόρφωση (Κωδικοποίηση) Αναλογικού Σήματος FREE 00:03:00
1.3. Ρυθμός Μετάδοσης Πληροφορίας FREE 00:05:00
1.3.1. Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων FREE 00:05:00
1.3.2. Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων FREE 00:03:00
1.4. Θεμελιώδεις Τρόποι Μετάδοσης Ψηφιακού Σήματος FREE 00:05:00
1.4.1. Παράλληλη / Σειριακή Μετάδοση FREE 00:04:00
1.4.2. Σύγχρονη / Ασύγχρονη Μετάδοση FREE 00:05:00
1.5. Κατεύθυνση μετάδοσης δεδομένων FREE 00:05:00
1.6. Τοπολογίες και πρότυπα Ethernet FREE 00:05:00
1.6.1. Τοπολογίες Ενσύρματων Τοπικών Δικτύων FREE 00:01:00
1.6.1.1. Τοπολογία Διαύλου ή Αρτηρίας (bus) FREE 00:05:00
1.6.1.2. Τοπολογία Δακτυλίου (ring) FREE 00:05:00
1.6.2. Τοπολογία Αστέρα (star) FREE 00:05:00
1.6.3. Τοπολογία Δένδρου (tree) FREE 00:05:00
1.7. Αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων FREE 00:05:00
1.7.1. Ανίχνευση σφαλμάτων με την τεχνική της δυαδικής ισοτιμίας FREE 00:05:00
1.7.2. Δισδιάστατη τεχνική ελέγχου ισοτιμίας FREE 00:05:00
1.7.3. Μέθοδος κυκλικού πλεονασματικού ελέγχου (Cyclic Redundancy Check) FREE 00:04:00
1.7.4. Διόρθωση σφαλμάτων με επανεκπομπή FREE 00:03:00
1.7.5. Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων FREE 00:02:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής και διασύνδεσης δικτύων
2.1. Ορισμός δικτύου FREE 00:05:00
2.2. Επίπεδα μοντέλου αναφοράς OSI (ISO), επίπεδα μοντέλου TCP/IP (DARPA) και η αντιστοιχία τους FREE 00:05:00
2.2.1. Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) FREE 00:05:00
2.2.2. Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP FREE 00:10:00
2.3. Ενθυλάκωση FREE 00:10:00
2.4. Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI) FREE 00:07:00
2.5. Η πρόσβαση στο μέσο FREE 00:05:00
2.6. Πρότυπα Τοπικών Δικτύων FREE 00:05:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μέσα μετάδοσης
3.1. Μετάδοση Βασικής και Ευρείας ζώνης FREE 00:05:00
3.2. Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) FREE 00:05:00
3.2.1. Τα φυσικά μέσα – κωδικοποίηση FREE 00:30:00
3.3. Ασύρματα Δίκτυα FREE 00:10:00
3.3.1. Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc FREE 00:08:00
3.3.2. Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (Infrastructure) FREE 00:05:00
3.4. Πρωτόκολλο Σύνδεσης Σημείου προς Σημείο (PPP) FREE 00:10:00

Αξιολόγηση του μαθήματος

Χωρίς Αξιολόγηση

Αξιολογήσεις
  • 5 Αστέρια0
  • 4 Αστέρια0
  • 3 Αστέρια0
  • 2 Αστέρια0
  • 1 Αστέρια0

Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X
Enable referrer and click cookie to search for pro webber