[Μάθημα] Προγραμματισμός – Η Γλώσσα Προγραμματισμού C – Περιεχόμενα Μαθήματος

[Μάθημα] Προγραμματισμός – Η Γλώσσα Προγραμματισμού C – Περιεχόμενα Μαθήματος

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι είναι διαθέσιμο όλο το υλικό του μαθήματος.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή

 

1.1. Η γλώσσα C – Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη της γλώσσας

1.2. Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας C

1.3. Η γλώσσα C – Μια δομημένη γλώσσα

1.4. Βήματα γραφής και εκτέλεσης ενός προγράμματος

1.5. Η έννοια της μεταβλητής

1.6. Τα 7 βήματα για την γραφή και εκτέλεση ενός προγράμματος με την C

1.6.1. Βήμα 1: Καθορίζουμε τους στόχους του Προγράμματος

1.6.2. Βήμα 2: Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα

1.6.3. Βήμα 3: Γράφουμε το πρόγραμμα

1.6.4. Βήμα 4: Μεταγλώττιση του Πηγαίου Κώδικα

1.6.5. Βήμα 5: Εκτέλεση του προγράμματος

1.6.6. Βήμα 6: Έλεγχος και επιδιόρθωση του προγράμματος

1.6.7. Βήμα 7: Αποθήκευση, διατήρηση και τροποποίηση του προγράμματος

1.7. Εργαλεία ανάλυσης προβλημάτων

1.8. Στάδια υλοποίησης προγράμματος

1.8.1. Η συγγραφή του πηγαίου κώδικα (source code)

1.8.2. H μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα (compilation)

1.8.3. Η σύνδεση του αντικείμενου κώδικα

1.8.4. Η εκτέλεση του προγράμματος

1.9. Βασικά στοιχεία προγράμματος

1.10. Λεξιλόγιο της γλώσσας C

1.10.1. Δεσμευμένες λέξεις

1.10.2. Λέξεις κλειδιά

1.10.3. Αναγνωριστές

1.11. Κανόνες δημιουργίας ευανάγνωστων προγραμμάτων

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μεταβλητές – Σταθερές Ι/Ο Κονσόλας

 

2.1. Η έννοια της μεταβλητής

2.1.1. Δήλωση μεταβλητής

2.1.2. Ονομασία μεταβλητής

2.2. Τύποι μεταβλητών

2.2.1. Ο τύπος του χαρακτήρα

2.2.2. Μη εκτυπούμενοι χαρακτήρες

Παράδειγμα 2.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

2.2.3. Ο τύπος του ακεραίου

Παράδειγμα 2.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

2.2.4. Τύποι πραγματικών αριθμών

Παράδειγμα 2.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

2.3. Ι/Ο κονσόλας

2.3.1. Οι συναρτήσεις getche, getch

2.3.2. Η συνάρτηση getchar

2.3.3. Η συνάρτηση putchar

2.3.4. Η συνάρτηση kbhit

Παράδειγμα 2.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τελεστές – Εκφράσεις

 

3.1. Ορισμοί – σημειογραφίες

3.1.1. Σημειογραφία

3.2. Κατηγορίες εκφράσεων της C – προτεραιότητα και προσεταιριστικότητα

Παράδειγμα 3.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

3.3. Τελεστές αύξησης και μείωσης

Παράδειγμα 3.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 3.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

3.4. Τελεστές ανάθεσης

3.5. Συσχετιστικοί τελεστές

3.6. Λογικοί τελεστές

Παράδειγμα 3.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

3.7. Μετατροπές τύπων

3.7.1. Υπονοούμενες μετατροπές

Παράδειγμα 3.5 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

3.7.2. Ρητές μετατροπές – τελεστής typecast

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Έλεγχος ροής – Προτάσεις υπό συνθήκη διακλάδωσης

 

4.1. Έλεγχος ροής

4.2. Επιλεκτική εκτέλεση προτάσεων

Παράδειγμα 4.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

4.3. Υπό συνθήκη διακλάδωση if – else

Παράδειγμα 4.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

4.4. Ο υποθετικός τελεστής

Παράδειγμα 4.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

4.5. Υπό συνθήκη διακλάδωση switch

Παράδειγμα 4.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 4.5 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία

 

Σύνδεσμος Μαθήματος:

https://www.pliroforiki-edu.gr/course/glossa-programmatismou-c-i/

30 Μαρτίου 2018

0 responses on "[Μάθημα] Προγραμματισμός - Η Γλώσσα Προγραμματισμού C - Περιεχόμενα Μαθήματος"

Αφίστε ένα μήνυμα

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X
Enable referrer and click cookie to search for pro webber