Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας pliroforiki-edu.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας) μόνο όταν γίνετε μέλος ή προχωρήσετε σε εγγραφή σε κάποιο μάθημα, εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας e-mail (Newsletter) ή στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το όνομα χρήστη και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και προαιρετικά στοιχεία που θέλετε να εισάγεται.

Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή εμπειρία για την παρακολούθηση μαθημάτων, και προσωποποιημένη εκμάθηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) και την χρήση τους με την ιστοσελίδα θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια της περιήγησης την ιστοσελίδα pliroforiki-edu.gr, αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της παρακολούθησης της προόδου των μαθημάτων, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων αυτών σε υπαλλήλους και άμεσους συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

To pliroforiki-edu.gr δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα.

Το pliroforiki-edu.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των χρηστών και των ενεργειών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης μαθημάτων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκαταθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Επίσης διατηρούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε εσείς και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες σας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή διαγραφής των στοιχείων του μέσω του λογαριασμού του αλλά και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το pliroforiki-edu.gr μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο pliroforiki.edu.gr@gmail.com.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
Skip to toolbar