3.4.1. Διαχειριστής Αποθήκευσης (Storage manager)

Διαχειριστής Αποθήκευσης (Storage manager)

 

Διαφήμιση

 

Είναι υπεύθυνος για την ανάκληση αποθήκευση, ενημέρωση των δεδομένων της βάσης και παρέχει την διασύνδεση μεταξύ των δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί στον δίσκο και των ερωτημάτων που στέλνονται στο σύστημα βάσης δεδομένων από την εκάστοτε εφαρμογή.

Ο διαχειριστής αρχείων (File manager): διαχειρίζεται την κατανομή του διαστήματος δίσκων και των δομών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύσουν τις πληροφορίες για δίσκος.

Διαχειριστής βάσεων δεδομένων (database manager): αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ των προγραμμάτων χαμηλού επιπέδου δεδομένων και εφαρμογής καθώς και των ερωτήσεων.

Διαχειριστής buffer (Buffer manager): είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία των δεδομένων από τον δίσκο προς την κύρια μνήμη. Αποφασίζει για την προτεραιότητα των δεδομένων που θα προσπελαστούν από την κύρια μνήμη. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέρη του συστήματος καθώς καλείται να διαχειριστεί όγκο δεδομένων που τις περισσότερες φορές είναι πολύ μεγαλύτερος από το μέγεθος της κύριας μνήμης.

Διαχειριστής συναλλαγών (transaction manager): είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της βάσης σε συνεπή κατάσταση είναι μετά από ανάκαμψη από αστοχία του μέσου ή του συστήματος. Επίσης διατηρεί την συνέπεια της βάσης και κατά την διάρκεια ταυτόχρονων συναλλαγών από πολλαπλούς χρήστες χωρίς διενέξεις και προβλήματα.

Διαχειριστής ελέγχου ταυτότητας χρηστών και ακεραιότητας (Authorization and integrity control manager): είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ακεραιότητας της βάσης δηλ. τα δεδομένα που εισάγονται στην βάση να είναι σωστά και σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες. Επίσης ελέγχει τους χρήστες εάν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X