Παράδειγμα 3.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 3.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να προσδιορισθεί η τιμή των x και z μετά την εκτέλεση κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις, θεωρώντας ότι πριν την εκτέλεση της κάθε πρότασης οι τιμές των x και y είναι το 10 και το 20 αντίστοιχα.

α) z = ++x + y;
β) z = –x + y;
γ) z = x++ + y;
δ) z = x– + y;

 

Στην περίπτωση του προπορευόμενου τελεστή, το σύστημα πρώτα εκτελεί την αύξηση ή μείωση και μετά χρησιμοποιεί τη νέα τιμή της μεταβλητής στον υπολογισμό της τιμής της έκφρασης (προτάσεις α και β). Αντίθετα, στην περίπτωση του παρελκόμενου τελεστή το σύστημα πρώτα χρησιμοποιεί την τιμή της μεταβλητής για τον υπολογισμό της τιμής της έκφρασης και μετά εκτελεί την αύξηση ή μείωση της τιμής της μεταβλητής (προτάσεις γ και δ).

 

Αποτελέσματα των x και z αντίστοιχα
Εικόνα 12. Αποτελέσματα των x και z αντίστοιχα

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Αποτελέσματα των x και z αντίστοιχα
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X