1.7.3. Μέθοδος κυκλικού πλεονασματικού ελέγχου (Cyclic Redundancy Check)

Μέθοδος κυκλικού πλεονασματικού ελέγχου (Cyclic Redundancy Check)

Στη μέθοδο αυτή η πληροφορία προς μετάδοση οργανώνεται σε τμήματα των ν δυαδικών ψηφίων (block). Τα ν δυαδικά ψηφία θεωρούνται συντελεστές ενός πολυωνύμου το οποίο και διαιρείται modulo-2 με πολυώνυμο γνωστό τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη. Το υπόλοιπο της διαίρεσης προσαρτάται στο block και το σύνολο αποστέλλεται στο δέκτη. Ο δέκτης εκτελεί και αυτός τη διαίρεση και αν το υπόλοιπο είναι ίδιο με αυτό που στάλθηκε τότε θεωρεί πως δεν υπήρξε σφάλμα στη μετάδοση.

 

Μέθοδος κυκλικού πλεονασματικού ελέγχου (Cyclic Redundancy Check)
Εικόνα 22. Μέθοδος κυκλικού πλεονασματικού ελέγχου (Cyclic Redundancy Check)

 

 

Διαφήμιση

 

Η μέθοδος CRC είναι πιο αποτελεσματική από τις μεθόδους της δυαδικής ισοτιμίας. Η πιθανότητα να περάσουν απαρατήρητα λάθη σε ένα τμήμα δυαδικών ψηφίων είναι πολύ μικρή, π.χ. της τάξης του 10-9. Μερικά από τα πιο γνωστά πολυώνυμα διαιρέτες είναι τα:

  • CRC-12 (1100000001111),
  • CRC-16(11000000000000101)
  • CCITT-16( 10001000000100001).

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Μέθοδος κυκλικού πλεονασματικού ελέγχου (Cyclic Redundancy Check)
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X