1.1. Η γλώσσα C – Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη της γλώσσας

Η γλώσσα C – Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη της γλώσσας

Η C άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 1972 στα εργαστήρια Bell από τον Denis Ritchie ως γλώσσα προγραμματισμού συστημάτων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα νέο λειτουργικό σύστημα σε ένα μίνι υπολογιστή PDP-11. Η C είναι η εξέλιξη μιας προγενέστερης γλώσσας, της BCPL, η οποία αναπτύχθηκε από τον Martin Richards στα μέσα της δεκαετίας του 60.

Μια πρώτη γλωσσική περιγραφή της C δημοσιεύθηκε έξι χρόνια αργότερα (1978), από τους Kemighan και Ritchie. Η έκδοση αυτή θεωρείται μέχρι σήμερα το ευαγγέλιο της C.

Το 1983, το Εθνικό ίδρυμα προτύπων της Αμερικής ίδρυσε μία επιτροπή για να ετοιμάσει ένα πρότυπο για τη γλώσσα προγραμματισμού C. Αυτό το πρότυπο, το “ANSI C”, ολοκληρώθηκε το 1988. Ενώ ετοιμαζόταν το πρότυπο ANSI, εξελισσόταν και η αρχική περιγραφή της γλώσσας, της οποίας η τελική έκδοση οριστικοποιήθηκε το 1988.

Η C έχει συνδέσει το όνομα της με το λειτουργικό σύστημα UNIX, πολλά από τα τμήματα του οποίου έχουν αναπτυχθεί στη C. Η “στάνταρ” έκδοση της C ήταν, για πολλά χρόνια, εκείνη η οποία συνόδευε το λειτουργικό σύστημα UNIX (Ver. 5), του οποίου θεωρείται και αναπόσπαστο μέρος.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X