1.1.1. Σήμα – Χαρακτηριστικά σήματος

Σήμα – Χαρακτηριστικά σήματος

Σήμα στις μέρες μας, ονομάζουμε κάθε τι, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μεταδώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία από εμάς σε έναν άλλο άνθρωπο, ζώο ή μηχάνημα αλλά και το αντίστροφο. Τα σινιάλα των τροχονόμων, τα σφυρίγματα των κυνηγών αλλά και οι φωτεινές ενδείξεις σε έναν πίνακα οργάνων αυτοκινήτου, είναι σήματα. Περισσότερο αυστηρά σήμα (signal) είναι οποιαδήποτε μεταβολή ενός φυσικού μεγέθους (πχ. ένταση ηλεκτρικού ρεύματος) σε συνάρτηση με μια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή, που συνήθως είναι ο χρόνος.

 

?=?(?) ή ?=?(?) 1.1

 

Οι μεταβολές στο ηλεκτρικό ρεύμα που διαπερνά ένα καλώδιο ηχείου, οι μεταβολές των χρωμάτων στους φωτεινούς σηματοδότες είναι μερικά από τα πολλά καθημερινά σήματα που μας ενδιαφέρουν.

 

Διαφήμιση

 

Τα σήματα που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη περιοδικότητας ή όχι. Για παράδειγμα ένας φωτεινός σηματοδότης επαναλαμβάνει την ακολουθία φωτεινών σημάτων κάθε 3 min (180 sec). Αυτό είναι ένα τυπικό περιοδικό σήμα. Η φωτεινή εικόνα που εμφανίζεται σε μια οθόνη που μεταδίδει έναν αγώνα ποδοσφαίρου δεν έχει καμιά περιοδικότητα.

Στις επικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών τα σήματα που χρησιμοποιούμε είναι σχεδόν πάντοτε περιοδικά. Περιοδικά σήματα (periodic) λοιπόν είναι τα σήματα, που κάθε στιγμιότυπό τους επαναλαμβάνεται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό ενός περιοδικού σήματος είναι η περίοδος. Περίοδος (period – T) είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών όμοιων στιγμιότυπων.

 

Βασικά χαρακτηριστικά (περιοδικού) σήματος.
Εικόνα 1. Βασικά χαρακτηριστικά (περιοδικού) σήματος.

 

Διαφήμιση

 

Εξίσου σημαντικό για κάθε σήμα είναι και η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής. Η τιμή που λαμβάνει η εξαρτημένη μεταβλητή ενός σήματος σε κάθε χρονική στιγμή, ονομάζεται πλάτος (amplitude – y), και φυσικά στα περιοδικά σήματα μεταβάλλεται περιοδικά. Άμεσα συνδεδεμένη με την περίοδο ενός σήματος είναι και η συχνότητα (frequency – f), που εκφράζει τον αριθμό των πλήρων μεταβολών που έγιναν, (περιόδων που ολοκληρώθηκαν) σε ένα σήμα, στη μονάδα του χρόνου (1 sec). Είναι γνωστό ότι ισχύει η σχέση:

 

?=1/? 1.2

 

Η φάση (phase), που εκφράζει την προπορεία ή την υστέρηση ενός σήματος ως προς σήμα αναφοράς ίδιας συχνότητας του οποίου ο κύκλος ξεκινά τη χρονική στιγμή t=0.

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Βασικά χαρακτηριστικά (περιοδικού) σήματος.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X