1.1.2. Σήμα Συνεχούς – Διακριτού Χρόνου

Σήμα Συνεχούς – Διακριτού Χρόνου

Στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν σήματα που μεταβάλλονται συνεχώς και επιπλέον η παρακολούθησή τους είναι επίσης συνεχής, τα σήματα αυτά ονομάζονται σήματα συνεχούς χρόνου (continuous time signals). Το ρεύμα που εισέρχεται στα ακουστικά μας καθώς ακούμε ένα μουσικό «κομμάτι», είναι ένα παράδειγμα σήματος συνεχούς χρόνου. Επίσης στην καθημερινή μας ζωής υπάρχουν σήματα που δεν μεταβάλλονται συνεχώς ή η παρακολούθησή τους δεν είναι συνεχής, τα σήματα αυτά ονομάζονται σήματα διακριτού χρόνου (discrete time signals). Η δειγματοληψία ήχου που κάνει η κάρτα ήχου μέσω του μικροφώνου του υπολογιστή μας, είναι ένα παράδειγμα σήματος διακριτού χρόνου.

 

Σχηματικές αναπαραστάσεις σημάτων Συνεχούς – Διακριτού χρόνου
Εικόνα 2.1 Σχηματικές αναπαραστάσεις σημάτων Συνεχούς – Διακριτού χρόνου

 

Διαφήμιση

 

 

Σχηματικές αναπαραστάσεις σημάτων Συνεχούς – Διακριτού χρόνου
Εικόνα 2.2 Σχηματικές αναπαραστάσεις σημάτων Συνεχούς – Διακριτού χρόνου

 

Στα σήματα διακριτού χρόνου επειδή η αναφορά γίνεται στο πλάτος που έχει το σήμα μας σε ένα συγκεκριμένο (διακεκριμένο) χρονικό σημείο, η συνάρτηση 1.1. γίνεται:

 

?=?(?) [?=1,2,…] 1.3

 

με n να συμβολίζεται ο αριθμός του δείγματος.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα2

  • Σχηματικές αναπαραστάσεις σημάτων Συνεχούς – Διακριτού χρόνου
  • Σχηματικές αναπαραστάσεις σημάτων Συνεχούς – Διακριτού χρόνου
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X