1.2. Κωδικοποίηση Ψηφιακού Σήματος

Κωδικοποίηση Ψηφιακού Σήματος

Η παρουσία ή όχι φωτιάς (φρυκτού) στην αρχαία Ελλάδα, η εμφάνιση ή η αποκοπή του καπνού από μία φωτιά στην Αμερικανική ήπειρο, υπήρξαν εδώ και χιλιάδες χρόνια μέσα επικοινωνίας μακρών αποστάσεων. Με αυτούς τους τρόπους αρχαίοι λαοί κωδικοποίησαν και μάλιστα ψηφιακά οπτικά σήματα.

Σήμερα η ύπαρξη φωτός ή όχι σε μια οπτική ίνα, αποτελεί εξέλιξη της αρχαιοελληνικής φρυκτωρίας αλλά δεν είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος κωδικοποίησης. Στα περισσότερα από τα συστήματά μας χρησιμοποιούμε συνεχή (αναλογικά σήματα) τα οποία τα διαμορφώνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπαριστούν συνήθως δύο συγκεκριμένες (διακριτές) καταστάσεις σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X