1.2.1. Αναλογικά Και Ψηφιακά Σήματα

Αναλογικά Και Ψηφιακά Σήματα

Η διαμόρφωση (modulation) στις τηλεπικοινωνίες είναι η διαδικασία συστηματικής μεταβολής ενός περιοδικού σήματος, με σκοπό την κωδικοποίηση του, ώστε να μεταφερθεί κωδικοποιημένη η πληροφορία. Το σήμα το οποίο διαμορφώνεται, ονομάζεται φέρον και το σήμα που παράγεται διαμορφωμένο. Με τη βοήθεια της διαμόρφωσης, η πληροφορία μεταδίδεται πιο εύκολα μέσα στο μέσο μετάδοσης (κανάλι).

Όταν όμως το διαμορφωμένο σήμα φθάσει στο δέκτη, η πληροφορία πρέπει να ανακτηθεί από το διαμορφωμένο σήμα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αποδιαμόρφωση (demodulation). Στις σύγχρονες επικοινωνίες, μέσω υπολογιστών και γενικά μέσω «έξυπνων» συσκευών, σε κάθε τέτοια συσκευή, μια μονάδα που διαμορφώνει το εξερχόμενο και αποδιαμορφώνει το εισερχόμενο σήμα. Η συσκευή είναι γνωστή ως Δια-Αποδιαμορφωτής (MOdulator DEModulator – MODEM).

 

Διαφήμιση

 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο διαμόρφωσης, αλλά και ανεξάρτητα από το είδος της μεταδιδόμενης πληροφορίας δύο είναι οι κυριότερες κατηγορίες διαμορφώσεων. Η πρώτη αναφέρεται στη διαμόρφωση συνεχούς φέροντος σήματος και η δεύτερη, στη διαμόρφωση παλμών ή αλλιώς παλμοκωδική διαμόρφωση. Στις αναλογικές επικοινωνίες χρησιμοποιούνται διαμορφώσεις φέροντος σήματος και στις ψηφιακές και οι δύο (διαμόρφωση φέροντος και παλμοκωδική). Στη ραδιοφωνία και από τις απαρχές του 20ου αιώνα, ξεκίνησαν οι προσπάθειες αναλογικής διαμόρφωσης φέροντος κύματος με πιο αντιπροσωπευτικές διαμορφώσεις, τη διαμόρφωση πλάτους και τη διαμόρφωση συχνότητας που σύντομα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X