1.2.2. Διαμόρφωση Πλάτους

Διαμόρφωση Πλάτους

Κατά τη διαμόρφωση πλάτους (Amplitude Modulation – AM) μεταβάλλεται το πλάτος του φέροντος σήματος, ανάλογα με την πληροφορία που πρόκειται να μεταδοθεί (στη ραδιοφωνία είναι το πλάτος του ακουστικού σήματος). Το διαμορφωμένο σήμα ΑΜ που προκύπτει, έχει σταθερή συχνότητα και μεταβαλλόμενο πλάτος. Στην επόμενη εικόνα απεικονίζεται μια τέτοια διαμόρφωση. Το φέρον σήμα μεταβάλλεται ως προς το πλάτος ανάλογα με το πλάτος του σήματος που μεταφέρει την πληροφορία (διαμορφώνον σήμα) και έτσι προκύπτει το διαμορφωμένο κατά πλάτος σήμα.

 

Διαμόρφωση Πλάτους.
Εικόνα 4. Διαμόρφωση Πλάτους.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X