1.2.3. Διαμόρφωση Συχνότητας

Διαμόρφωση Συχνότητας

Κατά τη διαμόρφωση συχνότητας (Frequency Modulation – FM) μεταβάλλεται η συχνότητα του φέροντος σήματος, ανάλογα με την πληροφορία που πρόκειται να μεταδοθεί (στη ραδιοφωνία είναι επίσης το πλάτος του ακουστικού σήματος). Το διαμορφωμένο σήμα FΜ που προκύπτει, έχει σταθερό πλάτος και μεταβαλλόμενη συχνότητα.

Στην επόμενη εικόνα απεικονίζεται μια τέτοια διαμόρφωση. Το φέρον σήμα μεταβάλλεται ως προς τη συχνότητα ανάλογα με το πλάτος του σήματος που μεταφέρει την πληροφορία (διαμορφώνον σήμα) και έτσι προκύπτει το διαμορφωμένο κατά συχνότητα σήμα.

 

Διαφήμιση

 

Διαμόρφωση Συχνότητας.
Εικόνα 5. Διαμόρφωση Συχνότητας.

 

Οι παραπάνω διαμορφώσεις είναι οι κυρίαρχες στη ραδιοφωνία αλλά δεν χρησιμοποιούνται έτσι, στις μεταδόσεις ψηφιακού σήματος (ψηφιακές μεταδόσεις). Στις ψηφιακές μεταδόσεις η διαμόρφωση του φέροντος σήματος γίνεται με σταθερό τρόπο για το 0 ή το 1 οπότε μιλάμε για Ψηφιακή Διαμόρφωση (Κωδικοποίηση) Αναλογικού Σήματος.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Διαμόρφωση Συχνότητας.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X