1.2.4. Ψηφιακή Διαμόρφωση (Κωδικοποίηση) Αναλογικού Σήματος

Ψηφιακή Διαμόρφωση (Κωδικοποίηση) Αναλογικού Σήματος

Κατά την ψηφιακή διαμόρφωση και στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται η μετάδοση δύο συμβόλων που αντιστοιχούν στα δυαδικά ψηφία 0 και 1. Ο καλύτερος τρόπος για να μεταδοθεί το σήμα σε ένα φυσικό μέσο είναι να χρησιμοποιηθεί συνεχής, ημιτονοειδής κυματομορφή. Η κυματομορφή αυτή θα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα προκαθορισμένο τρόπο προκειμένου να αντιστοιχηθεί το 0 και έναν διαφορετικό τρόπο προκειμένου να αντιστοιχηθεί το 1.

Πολλοί τρόποι και συνδυασμοί τους έχουν χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή διαμόρφωση αναλογικού σήματος. Οι πιο βασικοί από αυτούς είναι η Διαμόρφωση Μεταλλαγής Πλάτους, η Διαμόρφωση Μεταλλαγής Συχνότητας και η Διαμόρφωση Μεταλλαγής Φάσης. Η ψηφιακή κωδικοποίηση του αναλογικού σήματος δεν έχει μόνο μια κατηγορία κωδικοποιήσεων και πολύ περισσότερο δεν στερείται φυσικής ή μαθηματικών. Μεγαλύτερη όμως εμβάθυνση σε αυτό το πεδίο, είναι εκτός του πλαισίου των σημειώσεων.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X