1.3. Η γλώσσα C – Μια δομημένη γλώσσα

Η γλώσσα C – Μια δομημένη γλώσσα

Το διακριτικό χαρακτηριστικό μιας δομημένης γλώσσας προγραμματισμού είναι η δυνατότητα για τμηματικό χειρισμό (modularity) του προγράμματος, με τρόπο ώστε κάθε τμήμα να μπορεί να “κρύβει” τον κώδικα και τις πληροφορίες που περιέχει από το υπόλοιπο πρόγραμμα. Η C ενθαρρύνει τη χρήση ξεχωριστών συναρτήσεων (υποπρογραμμάτων) για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία του προγράμματος. Κάθε συνάρτηση (function) μπορεί να έχει τις δικές της τοπικές μεταβλητές (local variables), οι οποίες είναι “κρυμμένες” από το υπόλοιπο πρόγραμμα.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X