1.3. Ρυθμός Μετάδοσης Πληροφορίας

Ρυθμός Μετάδοσης Πληροφορίας

Η πληροφορία όσο και αν ακούγεται απίστευτο, είναι μετρήσιμο μέγεθος. Κάθε μήνυμα που μεταδίδεται μπορεί να έχει από καθόλου (0) μέχρι τη μέγιστη πληροφορία. Για παράδειγμα αν ισχυριστούμε ότι κάποτε σε κάποιο μέρος της Ελλάδος θα βρέξει, δεν μεταδίδουμε ουσιαστικά καμιά πληροφορία. Αν αντίθετα ισχυριστούμε ότι την τάδε ημέρα, τη συγκεκριμένη ώρα σε ένα πολύ μικρό μέρος θα βρέχει, δίνουμε μια πολύ χρήσιμη και άρα με μεγάλη αξία πληροφορία.

Γενικά όταν μεταδίδουμε ένα μήνυμα m, η πληροφορία που αυτό περιέχει, είναι αντιστρόφως ανάλογη της πιθανότητας να συμβεί. Συμβολικά Information ≈ 1/Pm. Περισσότερο αυστηρά, η πληροφορία (I) που περιέχεται σε ένα μήνυμα m, το οποίο έχει πιθανότητα Pm να συμβεί, δίδεται από τη σχέση:

 

 

Διαφήμιση

 

και επειδή οι ψηφιακές επικοινωνίες είναι κυρίως δυαδικές χρησιμοποιώντας ως βάση των λογαρίθμων το 2, τότε ως μονάδα πληροφορίας λαμβάνεται το bit.

 

?=−log2?? 2.4?

 

Για παράδειγμα αν το μήνυμα m είναι το ακόλουθο: «Τώρα είναι πριν τις 12:00΄» έχει ακριβώς 50% να είναι σωστό. Άρα ??=0.5 =>log2(??)=−1 =>−log2(??)=1 . Από το παράδειγμα, προκύπτει ότι η πληροφορία που υπάρχει σε ένα μήνυμα που έχει ακριβώς 50% πιθανότητες να συμβεί, είναι 1 bit. Αντιστοίχως εάν οι πιθανότητες είναι 25%, τότε η πληροφορία είναι 2 bits, 12,25% 4 bits κ.ο.κ.

Στα Δίκτυα των Υπολογιστών, από τεχνική άποψη, επικεντρωνόμαστε στη σωστή μετάδοση των δυαδικών ψηφίων αδιαφορώντας για το περιεχόμενο του μεταδιδόμενου μηνύματος. Από τα παραπάνω και φυσικά από την καθημερινή ενασχόλησή μας με το Διαδίκτυο, γίνεται φανερή η πολύ μεγάλη σημασία που έχει η «ικανότητα» ενός δικτύου προς μετάδοση δυαδικών ψηφίων.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X