1.3.2. Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων

Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων

Κάθε μέσο μετάδοσης (τηλεπικοινωνιακό κανάλι) έχει ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να μεταδίδει από τον πομπό στο δέκτη ορισμένες μεταβολές ενός φυσικού μεγέθους. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να αφορούν μεταβολές πλάτους, συχνότητας. φάσης και γενικά μεταβολές κάθε φυσικού μεγέθους που σχετίζεται με το σήμα που μεταδίδεται. Ο ρυθμός μεταβολών (κάποιου φυσικού μεγέθους – χαρακτηριστικού) που επιτρέπει να μεταδοθεί ένα κανάλι στη μονάδα του χρόνου, ονομάζεται ρυθμός σηματοδοσίας ή ρυθμός διαμορφωμένου σήματος (baud rate Bdps).

Αν τα διαφορετικά σήματα που μπορούν να μεταδοθούν από ένα κανάλι είναι δύο (πχ. 2 διαφορετικές συχνότητες), τότε η μία μπορεί να αντιστοιχηθεί στο 0 και η άλλη στο 1. Σε αυτή την περίπτωση το bit rate ταυτίζεται με το baud rate. Αν οι επιτρεπτές όμως συχνότητες είναι τέσσερις, τότε μπορεί να αντιστοιχηθούν στις συμβολοσειρές 00, 01, 10, 11 των 2 bits, οπότε bit rate = baud rate X 2. Αντιστοίχως 8 διαφορετικά σήματα αντιστοιχούν σε 3 bits, 16 σε 4 bits κ.ο.κ.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X