1.4. Βήματα γραφής και εκτέλεσης ενός προγράμματος

Βήματα γραφής και εκτέλεσης ενός προγράμματος

Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (εκτός από τη γλώσσα μηχανής), και ανάλογα με τη φιλοσοφία με την οποία μεταφράζουν το πηγαίο πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής, παρουσιάζονται είτε σε ερμηνευτική (interpreter’s), είτε σε μεταγλωττιζόμενη (compiler’s) μορφή.

Η BASIC π.χ. είναι μια γλώσσα που συχνά τη συναντάμε σε ερμηνευτική μορφή. Αντίθετα η C είναι πάντα σε μεταγλωττιζόμενη μορφή. Στο σχήμα που ακολουθεί βλέπετε μια απλοποιημένη διαδικασία μεταγλωττισμού μέσω μεταγλωττιστή (compiler).

 

Διαφήμιση

 

Απλοποιημένη διαδικασία μεταγλωττισμού μέσω μεταγλωττιστή (compiler).
Εικόνα 1. Απλοποιημένη διαδικασία μεταγλωττισμού μέσω μεταγλωττιστή (compiler).

Το αρχείο που περιέχει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος (source code) μπορεί να δημιουργηθεί με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου ή μέσα από το ολοκληρωμένο περιβάλλον της γλώσσας (αν η έκδοση της γλώσσας διαθέτει τέτοιο περιβάλλον).

Κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης (compile time), ο μεταγλωττιστής εντοπίζει τυχόν συντακτικά λάθη που υπάρχουν στον πηγαίο κώδικα. Εφόσον ο μεταγλωττιστής δεν εντοπίσει κανένα λάθος, θα δημιουργήσει ένα αρχείο που περιέχει τον εκτελέσιμο κώδικα (executable code), δηλαδή πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής, άμεσα εκτελέσιμο από τον Η/Υ.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Απλοποιημένη διαδικασία μεταγλωττισμού μέσω μεταγλωττιστή (compiler).
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X