1.4.1. Παράλληλη / Σειριακή Μετάδοση

Παράλληλη / Σειριακή Μετάδοση

Κατά την παράλληλη μετάδοση δεδομένων (parallel data transmission), όλα τα ψηφία (bits) μιας ψηφιολέξης (byte) μεταδίδονται ταυτόχρονα μέσω ισάριθμων διαφορετικών γραμμών. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά εύχρηστη για μικρές αποστάσεις αλλά η απαίτηση για μεγάλο πλήθος καναλιών δεν βοηθά για μετάδοση σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

 

Παράλληλη μετάδοση δεδομένων
Εικόνα 6. Παράλληλη μετάδοση δεδομένων

 

Η σειριακή μετάδοση δεδομένων (serial data transmission), δεν απαιτεί διαφορετικό κανάλι για κάθε χαρακτήρα και τα ψηφία κάθε ψηφιολέξης, μεταδίδονται ακολουθιακά το ένα πίσω από το άλλο από τη «ίδια» γραμμή. Με τα νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας η σειριακή μετάδοση έχει επιτρέψει τη γρήγορη επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων υπολογιστών και κάθε είδους περιφερειακής συσκευής.

 

Διαφήμιση

 

Καθώς οι ταχύτητες μετάδοσης αυξάνονται, οι απαιτήσεις για πολυπλεξία αυξάνονται επίσης, και έτσι η σημασία του συγχρονισμού μεταξύ πομπού και δέκτη γίνεται εξαιρετικά σημαντική. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς την εικόνα 7 για να αντιληφθεί ότι στην περίπτωση που ο δέκτης δεν συγχρονιστεί και ελέγχει το σήμα με καθυστέρηση 1/Τ τότε η ακολουθία των bits που αυτός θα λαμβάνει, θα είναι διαφορετική (0, 0, 1, 0 κοκ). Για τον παραπάνω λόγο, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει απόλυτος χρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη. Σε αυτή τη λογική, έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές κατηγορίες μεταδόσεων η σύγχρονη ή συγχρονισμένη και η ασύγχρονη ή ασυγχρόνιστη με τις οποίες θα ασχοληθούμε στην συνέχεια.

 

Σειριακή Μετάδοση Δεδομένη (απλοποιημένο σχήμα)
Εικόνα 7. Σειριακή Μετάδοση Δεδομένη (απλοποιημένο σχήμα)

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα2

  • Παράλληλη μετάδοση δεδομένων
  • Σειριακή Μετάδοση Δεδομένη (απλοποιημένο σχήμα)
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X