1.4.2. Σύγχρονη / Ασύγχρονη Μετάδοση

Σύγχρονη / Ασύγχρονη Μετάδοση

Η περισσότερο απλή μέθοδος συγχρονισμού μεταξύ πομπού και δέκτη είναι η χρήση ενός κοινού συστήματος χρονισμού. Οι περισσότερες για παράδειγμα μονάδες σε ένα υπολογιστικό σύστημα, χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους διαύλους χρονισμού που με τη σειρά τους χρονίζονται από το κεντρικό «ρολόι» του Η/Υ.

 

Αναπαράσταση σύγχρονης μετάδοσης δεδομένων με χρήση γραμμής χρονισμού.
Εικόνα 8. Αναπαράσταση σύγχρονης μετάδοσης δεδομένων με χρήση γραμμής χρονισμού.

 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει καλωδιακή σύνδεση μεταξύ των συστημάτων αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα συστήματα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος στη σύγχρονη μετάδοση δεδομένων (synchronous data transmission) μαζί με τα δεδομένα μεταδίδεται και το σήμα χρονισμού. Έτσι υποδεικνύεται στη συσκευή λήψης η στιγμή που πρέπει να ελέγξει το σήμα ώστε να λάβει σωστά 0 ή 1.

 

Διαφήμιση

 

Στη σύγχρονη μετάδοση τα δεδομένα δεν αποστέλλονται σαν ψηφιολέξεις αλλά κατά ομάδες (μπλοκ) ψηφιολέξεων ή ψηφίων. Η αναγνώριση της αρχής και του τέλους μια ομάδας γίνεται με τη χρήση στην αρχή και στο τέλος,), ειδικών χαρακτήρων χρονισμού, (πλαισίωση). Στην εικόνα 9 φαίνεται η χρήση των χαρακτήρων SYN και ΕΟΤ για τη δήλωση της έναρξης και της λήξης ενός μπλοκ χαρακτήρων και αντίστοιχα της ακολουθίας bits 01111110 για τη δήλωση της έναρξης και της λήξης ενός μπλοκ δυαδικών ψηφίων.

 

Αναπαράσταση σύγχρονης μετάδοσης δεδομένων με χρήση χαρακτήρων χρονισμού.
Εικόνα 9. Αναπαράσταση σύγχρονης μετάδοσης δεδομένων με χρήση χαρακτήρων χρονισμού.

 

Στην ασύγχρονη μετάδοση δεδομένων (asynchronous data transmission) επιτυγχάνεται συγχρονισμός σε κάθε μεταδιδόμενη ψηφιολέξη. Στη συσκευή εκπομπής, ένας – ένας οι χαρακτήρες πλαισιώνονται από bits χρονισμού που βοηθούν τη συσκευή λήψης να συγχρονιστεί με τον πομπό. Όταν δεν υπάρχει μετάδοση δεδομένων λέμε ότι βρισκόμαστε σε άεργο χρόνο (idle time) και το κανάλι βρίσκεται σε λογική κατάσταση 1.

 

Διαφήμιση

 

Τη στιγμή της εκπομπής, ο πομπός για να ειδοποιήσει το δέκτη ότι ακολουθεί η εκπομπή ενός χαρακτήρα, θέτει το κανάλι σε κατάσταση λογικού 0. (Λέμε ότι έχουμε εκπομπή bit έναρξης, start bit). Ακολούθως γίνεται η αποστολή του χαρακτήρα και επανέρχεται το κανάλι σε κατάσταση 0 για χρόνο 1, 1 ½ (Λέμε ότι έχουμε bit τερματισμού, stop bit). Η μέθοδος αυτή, που σχηματικά απεικονίζεται στην εικόνα 10 είναι εξαιρετικά απλή. Το μικρό μέγεθος της ψηφιολέξης (8 bits) εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ενδιάμεσα αποσυχρονισμός και ταυτόχρονα δεν επιβάλλονται ιδιαίτερες απαιτήσεις για εξοπλισμό.

 

Αναπαράσταση ασύγχρονης μετάδοσης δεδομένων.
Εικόνα 10. Αναπαράσταση ασύγχρονης μετάδοσης δεδομένων.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα3

  • Αναπαράσταση σύγχρονης μετάδοσης δεδομένων με χρήση γραμμής χρονισμού.
  • Αναπαράσταση σύγχρονης μετάδοσης δεδομένων με χρήση χαρακτήρων χρονισμού.
  • Αναπαράσταση ασύγχρονης μετάδοσης δεδομένων.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X