1.5. Κατεύθυνση μετάδοσης δεδομένων

Κατεύθυνση μετάδοσης δεδομένων

Μονόδρομοι μετάδοση (Simplex): Στη μονόδρομη μετάδοση η πληροφορία μεταφέρεται μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Η ροή των δεδομένων είναι από τον πομπό προς το δέκτη και δεν μπορεί να αντιστραφεί. Τυπικά παραδείγματα μονόδρομης μετάδοσης είναι η αποστολή δεδομένων στον εκτυπωτή, η ραδιοφωνική εκπομπή, η τηλεοπτική εκπομπή, η αποστολή δεδομένων σε συστήματα καταγραφής (logging system) κλπ.

 

Μονόδρομοι μετάδοση (Simplex)
Εικόνα 11. Μονόδρομοι μετάδοση (Simplex)

 

Διαφήμιση

 

Μη ταυτόχρονη αμφίδρομη μετάδοση (Half Duplex): Στην περίπτωση αυτή, η ροή της πληροφορίας είναι είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά όχι ταυτόχρονα. Κάποια χρονική στιγμή t0 τα δεδομένα κινούνται από τον υπολογιστή Α προς τον υπολογιστή Β. Μια επόμενη χρονική στιγμή Γ, η ροή των δεδομένων είναι από τον υπολογιστή Β προς ον Α. Η μη ταυτόχρονη αμφίδρομη μετάδοση είναι ευρύτατα χρησιμοποιούμενη. 0 χρόνος καθυστέρησης για την αλλαγή της κατεύθυνσης ροής των δεδομένων ονομάζεται turnaround time.

 

Μη ταυτόχρονη αμφίδρομη μετάδοση (Half Duplex)
Εικόνα 12. Μη ταυτόχρονη αμφίδρομη μετάδοση (Half Duplex)

 

Αμφίδρομη μετάδοση (Full Duplex): Σ’ αυτή τη μορφή της επικοινωνίας η πληροφορία κινείται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, την ίδια χρονική στιγμή ο σταθμός λαμβάνει δεδομένα και συγχρόνως εκπέμπει δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν διαφορετικά κυκλώματα λήψης και εκπομπής. Σε άλλες περιπτώσεις δημιουργούνται λογικά κανάλια (για λήψη και εκπομπή) στο ίδιο μέσο μετάδοσης. Η αμφίδρομη μετάδοση είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην επικοινωνία υπολογιστικών συστημάτων. Φυσικά, στην αμφίδρομη μετάδοση δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση για αλλαγή της κατεύθυνσης ροής των δεδομένων.

 

 

Διαφήμιση

 

Αμφίδρομη μετάδοση (Full Duplex)
Εικόνα 13. Αμφίδρομη μετάδοση (Full Duplex)

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα3

  • Μονόδρομοι μετάδοση (Simplex)
  • Μη ταυτόχρονη αμφίδρομη μετάδοση (Half Duplex)
  • Αμφίδρομη μετάδοση (Full Duplex)
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X