1.5. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ)

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ)

Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Νέοι όροι, όπως είναι το Υλικό (hardware) το λογισμικό (software), τα δεδομένα (data) και η επεξεργασία (process), είναι πλέον μέρη του λεξιλογίου μας.

Οι υπολογιστές, αυτές οι μηχανές που σε πολλούς δίνουν την εντύπωση «έξυπνων όντων» είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή από μέταλλο, πλαστικό, καλώδια και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ακόμα εργαλείο στον πλούσιο κατάλογο των εφευρέσεων του ανθρώπου, που έχει σκοπό να τον ξεκουράσει και να τον βοηθήσει να περιορίσει την σπατάλη χρόνου και ενέργειας, σε δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται συχνά και πολλές φορές είναι βαρετές.

 

Διαφημίσεις

 

Σε μύθους αρκετών πολιτισμών συναντάμε αναφορές σε «μαγικές μηχανές». Στη δεκαετία του 1940 οι μύθοι αυτοί αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα με την κατασκευή του πρώτου υπολογιστή: Μιας μηχανής που έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, σύμφωνα πάντα με τις εντολές που δίνει ο άνθρωπος-χειριστής μέσω ενός προγράμματος.

Η εξέλιξη των υπολογιστών, του υλικού, του λογισμικού (προγραμμάτων) και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων, συμβαδίζει με την εξέλιξη της πληροφορικής, της επιστήμης που ασχολείται με την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών. Βασικό, αλλά όχι μοναδικό, εργαλείο της επιστήμης αυτής είναι ο υπολογιστής.

 

Διαφημίσεις
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X