1.6. Τοπολογίες και πρότυπα Ethernet

Τοπολογίες και πρότυπα Ethernet

Τοπολογία δικτύου. Με το όρο τοπολογία αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι κόμβοι ενός δικτύου. Οι τοπολογίες διακρίνονται σε φυσικές και λογικές. Οι φυσικές τοπολογίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι υπολογιστές χρησιμοποιώντας το μέσο μετάδοσης, ενώ οι λογικές τοπολογίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ των κόμβων του δικτύου.

Για παράδειγμα στα σύγχρονα δίκτυα Ethernet η φυσική τοπολογία είναι αστέρας, αφού όλοι οι υπολογιστές συνδέονται με ανεξάρτητα καλώδια σε μία κεντρική συσκευή (hub), ενώ η λογική τοπολογία είναι αρτηρίας, αφού η επικοινωνία πραγματοποιείται όταν οι υπολογιστές αν ήταν συνδεδεμένοι σε δίκτυο αρτηρίας.

 

Διαφήμιση

 

Για τη σωστή υλοποίηση μιας τοπολογίας πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψη παράμετροι όπως ο τύπος της καλωδίωσης ο οποίος καθορίζει την ταχύτητα μετάδοσης και την μέγιστη απόσταση μεταξύ των υπολογιστών, η διάταξη των καλωδίων και οι οδεύσεις τους (διαδρομές) μέσα από τοίχους και ταβάνια, ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των υπολογιστών καθώς άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την λειτουργικότητα και μεγάλο βαθμό στην απόδοση ολόκληρου του δικτύου.

Θα πρέπει να διαχωριστεί η φυσική τοπολογία ενός δικτύου από τη λογική τοπολογία. Η φυσική και η λογική τοπολογία μπορεί να ταυτίζονται μπορεί και όχι. Στο υπόλοιπο λοιπόν της ενότητας θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις περισσότερο διαδεδομένες περιπτώσεις.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X