1.6.1.1. Τοπολογία Διαύλου ή Αρτηρίας (bus)

Τοπολογία Διαύλου ή Αρτηρίας (bus)

Στην τοπολογία διαύλου όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι με τη χρήση ενός καλωδίου στο οποίο έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν όλοι. Στη βιβλιογραφία η τοπολογία αυτή αναφέρεται και ως γραμμικός δίαυλος (linear bus), επειδή η φυσική σύνδεση των υπολογιστών είναι σε ευθεία γραμμή. Αποτελεί την πιο απλή μορφή τοπολογίας. Στην εικόνα 14 απεικονίζεται ένα τοπικό δίκτυο τοπολογίας διαύλου.

Για την υλοποίηση της φυσικής τοπολογίας διαύλου χρησιμοποιείται ένα καλώδιο στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι συνδεδεμένοι υπολογιστές. Στην πραγματικότητα οι υπολογιστές συνδέονται σε σειρά όπου κάθε υπολογιστής συνδέεται με τον επόμενο με τη χρήση ενός ομοαξονικού καλωδίου 50 Ohm (μοιάζει με το καλώδιο που χρησιμοποιείται για σύνδεση της κεραίας με την τηλεόρασης).

 

Διαφήμιση

 

Στην κάρτα δικτύου του υπολογιστή προσαρμόζεται ένας συνδετήρας Τ (T – connector), ενώ στις άκρες κάθε καλωδίου που συνδέει δύο υπολογιστές μεταξύ τους τοποθετείται ένας συνδετήρας BNC. Στον Τα συνδετήρα συνδέεται το καλώδιο που έρχεται από τον προηγούμενο στη σειρά υπολογιστή και το καλώδιο που αναχωρεί για τον επόμενο στη σειρά υπολογιστή.

 

Η τοπολογία αρτηρίας
Εικόνα 14. Η τοπολογία αρτηρίας

 

Σύνδεση υπολογιστών σε τοπολογία διαύλου χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο
Εικόνα 15. Σύνδεση υπολογιστών σε τοπολογία διαύλου χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο

 

 

Διαφήμιση

 

Στο κάθε άκρο του διαύλου, δηλαδή στον Τ συνδετήρα του πρώτου και τελευταίου στη σειρά υπολογιστή τοποθετείται μια αντίσταση που ονομάζεται τερματική αντίσταση (terminator), η οποία κάνει την απορρόφηση των σημάτων που μεταδίδονται από τους σταθμούς απομακρύνοντάς τα από το δίκτυο. δέντρου.

 

(α) Συνδετήρας BNC - (β) Συνδετήρας Τ (Τ – connector)
Εικόνα 16. (α) Συνδετήρας BNC – (β) Συνδετήρας Τ (Τ – connector)

 

Τα δίκτυα διαύλου είναι μία ενδεδειγμένη επιλογή όταν :

  • Είναι μικρός ο αριθμός των συνδεδεμένων κόμβων.
  • Υπάρχει μικρή κυκλοφορία.

Η φυσική τοπολογία διαύλου με χρήση ενός καλωδίου δεν χρησιμοποιείται πλέον λόγω των σοβαρών μειονεκτημάτων που έχει, όπως το ότι σε περίπτωση που το καλώδιο κοπεί όλο το δίκτυο βγαίνει εκτός λειτουργία.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα3

  • Η τοπολογία αρτηρίας
  • Σύνδεση υπολογιστών σε τοπολογία διαύλου χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο
  • (α) Συνδετήρας BNC - (β) Συνδετήρας Τ (Τ – connector)
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X