1.6.2. Βήμα 2: Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα

Βήμα 2: Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα

 

Διαφήμιση

 

Από τη στιγμή, που έχουμε καθορίσει το τι θέλουμε το πρόγραμμα να κάνει, πρέπει να αποφασίσουμε για το πώς πρέπει να υλοποιηθεί. Πώς πρέπει να γίνεται η επικοινωνία με το χρήστη; Πώς πρέπει να είναι οργανωμένο το πρόγραμμα;

Είναι επίσης αναγκαίο να αποφασίσουμε για το πώς θα αναπαραστήσουμε τα δεδομένα και τι μεθόδους εξεργασίας αυτών θα χρησιμοποιήσουμε. Στην αρχή της εκμάθησης της C όπου δεν ασχολούμαστε με πολύπλοκες καταστάσεις, οι προηγούμενες επιλογές είναι εύκολες να γίνουν, αλλά καθώς σιγά-σιγά θα αντιμετωπίζουμε ολοένα και πιο πολύπλοκες καταστάσεις θα δούμε ότι τότε χρειάζεται αρκετή σκέψη πριν να αποφασίσουμε κάτι.

Η επιλογή ενός καλού τρόπου αναπαράστασης της πληροφορίας, συχνά, κάνει την μετέπειτα επεξεργασία πιο εύκολη. Και κατά το στάδιο αυτό πρέπει να σκεφτούμε γενικά και όχι σε σχέση με οποιοδήποτε κώδικα προγράμματος, αν και μερικές επιλογές, που πρέπει να κάνουμε, μπορεί να βασίζονται σε κάποια χαρακτηριστικά της C. Για παράδειγμα, κάποιος προγραμματιστής, που χρησιμοποιεί τη C, έχει περισσότερες επιλογές στην αναπαράσταση των δεδομένων, απ’ ό,τι κάποιος άλλος, που χρησιμοποιεί τη BASIC.

Στο χώρο της επιστήμης των Η/Υ έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές που βοηθούν τον προγραμματιστή να δημιουργεί καλά σχεδιασμένα προγράμματα.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X