1.7. Εργαλεία ανάλυσης προβλημάτων

Εργαλεία ανάλυσης προβλημάτων

Για την ανάλυση ενός προβλήματος και την κατάρτιση του μοντέλου που θα υλοποιηθεί σε κώδικα υπάρχουν τρία εργαλεία:

  • Η φυσική γλώσσα (natural language), σύμφωνα με την οποία το πρόβλημα αναλύεται σε απλές προτάσεις της καθομιλουμένης γλώσσας, χρησιμοποιώντας το συντακτικό αυτής.
  • Το διάγραμμα ροής (flow chart), σύμφωνα με το οποίο απεικονίζεται γραφικά η εξέλιξη του προβλήματος, με χρήση ειδικών συμβόλων.
  • Ο ψευδοκώδικας (pseudocode), ο οποίος μετασχηματίζει τη φυσική γλώσσα σε μία σειρά προτάσεων που χρησιμοποιούν το συντακτικό γλώσσας προγραμματισμού, χωρίς να ακολουθούν επακριβώς το φορμαλισμό συγκεκριμένης γλώσσας.

 

Διαφήμιση

 

Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες για την υιοθέτηση κάποιου από τα τρία εργαλεία. Η χρήση καθενός εκ των τριών εξαρτάται από τον εκάστοτε προγραμματιστή και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μία ενδεικτική περιγραφή της λειτουργίας των ανωτέρω εργαλείων θα γίνει με τη βοήθεια του ακόλουθου παραδείγματος:

Να μετατραπούν οι βαθμοί Farenheit σε βαθμούς Κελσίου, χρησιμοποιώντας την εξίσωση μετασχηματισμού C=(F-32))5/9.

  1. Με χρήση φυσικής γλώσσας

Ζήτησε από το χρήστη τη θερμοκρασία σε βαθμούς F

Διάβασε την τιμή που δίνει ο χρήστης

Αποθήκευσε την τιμή σε θέση αποθήκευσης που ονομάζεται degF

Υπολόγισε τους βαθμούς C με χρήση μαθηματικής σχέσης

Αποθήκευσε το αποτέλεσμα σε θέση αποθήκευσης που ονομάζεται degC

Τύπωσε το περιεχόμενο της degC

 

Διαφήμιση

 

  1. Με χρήση διαγράμματος ροής
Διάγραμμα ροής
Εικόνα 2. Διάγραμμα ροής
  1. Με χρήση ψευδοκώδικα

print “enter degrees in Farenheit”
read degF
degC = (degF – 32) * 5 / 9
print degC

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Διάγραμμα ροής
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X