1.8.3. Η σύνδεση του αντικείμενου κώδικα

Η σύνδεση του αντικείμενου κώδικα

 

Διαφήμιση

 

Η σύνδεση του αντικείμενου κώδικα. Στο τρίτο στάδιο επιτελείται η διεργασία της σύνδεσης (linking), η οποία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και γίνεται με χρήση του συνδέτη (linker). Το αποτέλεσμα της σύνδεσης είναι η δημιουργία του εκτελέσιμου κώδικα ή η αναφορά τυχόν προβλημάτων, όπως για παράδειγμα η αδυναμία εντοπισμού μίας συνάρτησης ή μίας εξωτερικής μεταβλητής.

Ο εκτελέσιμος κώδικας αποθηκεύεται σε αρχείο που έχει το όνομα του πηγαίου κώδικα και επέκταση .exe. Πλέον το πρόγραμμα έχει ξεφύγει από το περιβάλλον της γλώσσας προγραμματισμού και μπορεί να εκτελεσθεί όπως ένα οποιοδήποτε εκτελέσιμο αρχείο του υπολογιστή.

Ο συνδέτης έχει τη δυνατότητα να συνδέσει περισσότερα του ενός αρχεία αντικείμενου κώδικα. Επιπλέον, αναζητά σε βιβλιοθήκες τα σώματα των συναρτήσεων που ο προγραμματιστής χρησιμοποίησε στο πρόγραμμά του.

 

Διαφήμιση

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X