1.8.4. Η εκτέλεση του προγράμματος

Η εκτέλεση του προγράμματος

Στο τελευταίο στάδιο εκτελείται ή «τρέχει» το αρχείο .exe και ελέγχεται η ορθή λειτουργία του προγράμματος. Τα σφάλματα που ανακύπτουν στο στάδιο αυτό ονομάζονται σημασιολογικά σφάλματα (semantic errors). Οφείλονται σε κακή σχεδίαση της λύσης του προβλήματος και, δυστυχώς, αναγνωρίζονται στο χρόνο εκτέλεσης. Χαρακτηριστικό σφάλμα εκτέλεσης είναι η διαίρεση αριθμού με το μηδέν, ενέργεια που δεν ανιχνεύεται ως λανθασμένη κατά τη μεταγλώττιση.

Σε περίπτωση σφάλματος, ο προγραμματιστής επιστρέφει στο πρώτο στάδιο, όπου κάνει τις διορθώσεις, και επαναλαμβάνει τα υπόλοιπα στάδια έως ότου το πρόγραμμα λειτουργήσει επιτυχώς.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X