1.9. Τι είναι η εικονική πραγματικότητα και οι εφαρμογές της.

Τι είναι η εικονική πραγματικότητα και οι εφαρμογές της.

Η Εικονική Πραγματικότητα είναι η τεχνολογία με την οποία προσομοιώνεται, με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος προσομοίωσης, η συμπεριφορά πραγματικών κόσμων σε κάποιο εικονικό περιβάλλον. Η τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό και οι εταιρείες που παρείχαν εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής, τις προώθησαν σημαντικά από την αρχή της εμφάνισης τους σε εμπορική μορφή. Τα αρχικά συστήματα είχαν πρόβλημα στο χρόνο απόκρισης των εφαρμογών στους χειρισμούς των χρηστών, αλλά ήταν εμφανές ότι τα προβλήματα αυτά θα ξεπερνιόταν σύντομα, παρέχοντας περισσότερο ρεαλιστικές εφαρμογές.

 

Διαφημίσεις

 

Αρχικά ως Εικονική Πραγματικότητα θεωρούνταν η τεχνολογία των υπολογιστών με την οποία δημιουργούνται εικόνες από εικονικούς χώρους και προβάλλονται με τη χρήση κατάλληλου περιφερειακού οπτικοποίησης δεδομένων. Οι χρήστες, κοιτάζοντας μέσα από μια ειδική συσκευή απεικόνισης, ονομαζόμενη κράνος Εικονικής Πραγματικότητας, μπορούσαν να δουν, αντί για τον πραγματικό κόσμο, ένα άλλο κόσμο, δημιουργημένο με τη χρήση του υπολογιστή. Η χρήση κράνους για την οπτικοποίηση δεδομένων σε εικονικά περιβάλλοντα, εξακολουθεί να αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας, η οποία όμως στη σημερινή της μορφή περιλαμβάνει πολύ περισσότερες δυνατότητες και χαρακτηριστικά.

Η χρήση αυτή του κράνους Εικονικής Πραγματικότητας, έχει το πλεονέκτημα της σύνδεσης των χρηστών με τις εικόνες του εικονικού κόσμου. Οι κινήσεις του κεφαλιού του χρήστη καταγράφονται και εισάγονται στο σύστημα. Με την εισαγωγή των κινήσεων, δημιουργούνται και προβάλλονται στο σύστημα απεικόνισης, εικόνες, ανάλογα με τις κινήσεις αυτές, όπως συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο όταν κάποιος κινεί το κεφάλι του. Αρκετά κράνη Εικονικής Πραγματικότητας αποτρέπουν την επικοινωνία των ματιών του χρήστη με τον πραγματικό κόσμο, ή ακόμα παρέχουν στερεοσκοπικές απεικονίσεις, αυξάνοντας τη ρεαλιστικότητα της απεικόνισης από το σύστημα, «βυθίζοντας» το χρήστη στο εικονικό περιβάλλον.

Η τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας στη σημερινή της μορφή εμφανίζεται με συνθέσεις οι οποίες διαφοροποιούνται κυρίως από το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Με την εξέλιξη των συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας, έγινε εφικτός ο χειρισμός από το χρήστη των αντικειμένων που απεικονίζονται από το σύστημα, με τη χρήση βέβαια κατάλληλων περιφερειακών. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εικονικής κίνησης και αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον εικονικό κόσμο, επεκτείνοντας αρκετά τους τομείς εφαρμογής της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας, κατηγοριοποιημένες σύμφωνα με το χαρακτηριστικό που αξιοποιούν από την τεχνολογία αυτή :

 

Διαφημίσεις

 

  • Αναπαράσταση αντικειμένων και χώρων με δυνατότητα περιήγησης με εφαρμογή σε:
  • Αρχαιολογικά μνημεία.
  • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές.
  • Εικονικά εργοστάσια.
  • Σχεδιασμό προϊόντων για αισθητική αξιολόγηση.
  • Προσομοίωση λειτουργίας μηχανισμών στη φάση του σχεδιασμού του, για τον προσδιορισμό της λειτουργίας του.
  • Προσομοίωση διαδικασιών με εφαρμογή σε εργονομικές μελέτες και μελέτες για τον προσδιορισμό της δυνατότητας πραγματοποίησης εργασιών.

 

Εικονική προορατικότητα
Εικόνα 7. Εικονική προορατικότητα

 

Διαφημίσεις
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X