1.10.1. Δεσμευμένες λέξεις

Δεσμευμένες λέξεις

Οι δεσμευμένες λέξεις (reserved words) χρησιμοποιούνται από τη C κατά τρόπο αποκλειστικό και πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους ως ονόματα. Αποτελούνται από:

  • Ονόματα συναρτήσεων πρότυπης βιβλιοθήκης (runtime function names), όπως printf, abs κ.λ.π.
  • Macro names. Είναι ονόματα που περιέχονται σε αρχεία κεφαλίδας για ορισμό μακροεντολών, π.χ. EOF, INT_MAX.
  • Type names. Είναι ονόματα τύπων σε ορισμένα αρχεία κεφαλίδας, π.χ. time_t, va_list.
  • Ονόματα εντολών προεπεξεργαστή (preprocessor). Είναι ονόματα που χρησιμοποιεί προεπεξεργαστής της C και έχουν προκαθορισμένη σημασία, π.χ. include, define.
  • Ονόματα που αρχίζουν με το χαρακτήρα υπογράμμισης _ και έχουν δεύτερο χαρακτήρα τον ίδιο ή κεφαλαίο γράμμα, π.χ. _DATE_, _FILE_.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X