1.10.2. Λέξεις κλειδιά

Λέξεις κλειδιά

 

Διαφήμιση

 

Οι λέξεις κλειδιά (keywords) είναι λεκτικές μονάδες, οι οποίες είτε μόνες τους είτε με άλλες λεκτικές μονάδες χαρακτηρίζουν κάποια γλωσσική κατασκευή. Π.χ. η λέξη int αναπαριστά τον ακέραιο τύπο δεδομένων και το ζεύγος if–else χρησιμοποιείται στον έλεγχο ροής προγράμματος.

Οι λέξεις κλειδιά, αν και είναι ένας περιορισμός των γλωσσών, αυξάνουν την αναγνωσιμότητα και αξιοπιστία των προγραμμάτων ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν τη διαδικασία της μεταγλώττισης. Λέξεις κλειδιά όπως if, else, for, case, while, do έχουν γίνει κοινά αποδεκτές, διευκολύνοντας την εκμάθηση των γλωσσών προγραμματισμού.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι λέξεις κλειδιά της C:

 

auto else register union 
break enum return unsigned
case extern short void 
char float signed volatile 
const for sizeof while 
continue goto static 
default if struct 
do int switch 
double long typedef

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X