2.1. Ορισμός δικτύου

Ορισμός δικτύου

δίκτυο το [δíktio] Ο40 : 1. πολύπλοκο συνήθ. σύμπλεγμα από γραμμές ή αγωγούς που διασταυρώνονται με τρόπο που μοιάζει με δίχτυ: Συγκοινωνιακό ~ / οδικό, σιδηροδρομικό, ακτοπλοϊκό, αεροπορικό ~, το σύνολο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών και των θαλάσσιων και εναέριων οδών που συνδέουν τους διάφορους τόπους μεταξύ τους. ~ ύδρευσης / αρδευτικό / αποχετευτικό / ηλεκτρικό / τηλεφωνικό ~, το σύνολο των σωληνώσεων και των αγωγών που ξεκινούν από μια κεντρική μονάδα και με διακλαδώσεις φτάνουν στους καταναλωτές. Ραδιοφωνικό / τηλεοπτικό ~, σύστημα από ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς που συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να εκπέμπουν ταυτόχρονα το ίδιο πρόγραμμα. || (πληροφ.) ~ (ηλεκτρονικών υπολογιστών), τρόπος σύνδεσης υπολογιστών, ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους. || (πληροφ.) το ίντερνετ. 2. σύνολο από πρόσωπα ή από επιχειρήσεις που συνεργάζονται με μια σχέση αλληλεξάρτησης: H επιχείρησή μας έχει ~ εμπορικών αντιπροσώπων. Εμπορικό ~. || σύνολο από πρόσωπα με μεγάλες διασυνδέσεις, που δρουν παράνομα ή μυστικά: Εξαρθρώθηκε ~ κακοποιών / εμπόρων ναρκωτικών / κατασκόπων. [Λεξικό Τριανταφυλλίδη].

 

Διαφήμιση

 

Συνεπώς, ένα δίκτυο οποιουδήποτε τύπου απαρτίζεται από δύο βασικά δομικά στοιχεία, τους κόμβους και τις γραμμές που ενώνουν τους κόμβους και προσδιορίζεται από το είδος τους. Έτσι όταν οι κόμβοι είναι υπολογιστές και οι γραμμές είναι φυσικά μέσα μετάδοσης όπως καλώδια, χαρακτηρίζεται ως δίκτυο υπολογιστών. Με τον όρο “υπολογιστής” εννοείται κάθε ψηφιακός ηλεκτρονικός υπολογιστής γενικής χρήσης, περιφερειακή συσκευή υπολογιστή ή συσκευή διακίνησης δεδομένων / πληροφοριών η οποία έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης σε δίκτυο.

Γενικά ένα δίκτυο υπολογιστών ή τηλεπληροφορικής είναι ένα σύστημα επικοινωνιών το οποίο διαθέτει συσκευές τηλεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακούς κόμβους καθώς και φυσικά μέσα διέλευσης της πληροφορίας.

Η μορφή σύνδεσης μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου ονομάζεται τοπολογία δικτύου.

Σε ένα δίκτυο τηλεπληροφορικής συναντάμε αυστηρούς κανόνες και πρότυπα που διέπουν το τηλεπικοινωνιακό τμήμα και την υλοποίηση του υλικού μέρους καθώς επίσης και κανόνες συνομιλίας μεταξύ των υπολογιστών οι οποίοι ονομάζονται πρωτόκολλα επικοινωνίας.

 

Διαφήμιση

 

 

Τοπολογίες δικτύων
Εικόνα 23. Τοπολογίες δικτύων

 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ένα σύνολο κανόνων, που έχουν συμφωνηθεί από τα δυο επικοινωνούντα μέρη και εξυπηρετούν τη μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Τοπολογίες δικτύων
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X