2.5. Κατηγορίες Συστημάτων Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ)

Διαφήμιση

Κατηγορίες Συστημάτων Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων – (ΣΔΒΔ)

Τα κεντρικά ΣΔΒΔ υλοποιούνται όταν τα στοιχεία τους βρίσκονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται σε μια ενιαία θέση. Αυτή η θέση είναι πολύ συχνά ένας κεντρικός υπολογιστής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια κεντρική βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί από έναν οργανισμό ή ένα ίδρυμα (π.χ. κάποια εταιρεία επιχειρήσεων ή ένα πανεπιστήμιο.) Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια κεντρική βάση δεδομένων μέσω ενός δικτύου υπολογιστών.

Όταν άρχισε η εξέλιξη και διάδοση των προσωπικών υπολογιστών με παράλληλη μείωση του κόστους τους και αναπτύχθηκαν τα δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων, τα ΣΔΒΔ άρχισαν να αναπτύσσονται πάνω σε ένα νέο μοντέλο, το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή (client – server). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τόσο ο κεντρικός υπολογιστής όσο και οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν οι χρήστες είναι προσωπικοί υπολογιστές και συνδέονται μεταξύ τους μέσω τοπικού δικτύου. Συνήθως, ο κεντρικός υπολογιστής είναι ισχυρότερος και διαθέτει μεγάλες αποθηκευτικές μονάδες. Στον κεντρικό υπολογιστή είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα της βάσης και είναι εγκατεστημένο το ΣΔΒΔ και ονομάζεται εξυπηρετητής (server). Στους υπόλοιπους υπολογιστές (σταθμούς εργασίας), “τρέχουν” οι εφαρμογές επεξεργασίας και εκμετάλλευσης των δεδομένων της βάσης. Οι εφαρμογές αυτές, που μπορεί να είναι εφαρμογές ενσωματωμένες στο ΣΔΒΔ ή ανεξάρτητες εφαρμογές που έχει αναπτύξει τρίτος κατασκευαστής, ονομάζονται πελάτες (clients).

Μια Κατανεμημένη Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) είναι η βάση δεδομένων στην οποία τμήματά της αποθηκεύονται σε πολλούς υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο τμήμα της βάσης δεδομένων στην τοποθεσία τους, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους, χωρίς να επηρεάζεται η εργασία των άλλων χρηστών. Ένα κεντρικό κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ΚΣΔΒΔ διαχειρίζεται την βάση δεδομένων σαν να ήταν όλα αποθηκευμένα στον ίδιο υπολογιστή. Το ΚΣΔΒΔ συγχρονίζει όλα τα δεδομένα περιοδικά και σε περίπτωση που πολλοί χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα, διασφαλίζει ότι οι διαγραφές και ενημερώσεις σε μια τοποθεσία, αυτόματα αντικατοπτρίζονται στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα οπουδήποτε αλλού.

Με την εμφάνιση και χρήση της αρχιτεκτονικής συστημάτων πολυεπεξεργαστών, έχουμε πολλούς επεξεργαστές να μοιράζονται είτε κοινή μνήμη είτε κοινό δίσκο. Η επικοινωνία έτσι γίνεται χωρίς την επιπλέον επίπονη εργασία ανταλλαγής μηνυμάτων στο δίκτυο. Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που αναπτύχθηκαν με χρήση των παραπάνω αρχιτεκτονικών ονομάζονται παράλληλα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων αφού χρησιμοποιούν την τεχνολογία παράλληλων επεξεργαστών.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X