2.1. Η έννοια της μεταβλητής

Η έννοια της μεταβλητής

 

Διαφήμιση

 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του υπολογιστή είναι η δυνατότητά του να διαχειρίζεται πληροφορία, σε μορφή αριθμητικών δεδομένων, γραμμάτων ή ακολουθίας γραμμάτων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη και απαιτούν ένα μέσο για να κληθούν από τα προγράμματα, να εισαχθούν σε υπολογισμούς και να δημιουργήσουν νέα δεδομένα. Αρχικά οι προγραμματιστές χειρίζονταν τα δεδομένα δουλεύοντας με τις διευθύνσεις μνήμης στις οποίες ήταν αποθηκευμένα. Με την αύξηση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των προγραμμάτων, αυτός ο τρόπος διαχείρισης έθετε πολλούς περιορισμούς και αποτελούσε πηγή προβλημάτων.

Η λύση στο πρόβλημα της αναφοράς σε δεδομένα και στη διαχείρισή τους δόθηκε με την εισαγωγή της έννοιας των μεταβλητών, οι οποίες είναι φορείς δεδομένων. Το όνομα μίας μεταβλητής είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη διεύθυνση στην οποία είναι αποθηκευμένο το δεδομένο. Με τον τρόπο αυτό ο προγραμματιστής μπορεί να χειρισθεί δεδομένα χωρίς να γνωρίζει την ακριβή διεύθυνση της μνήμης όπου αυτά τοποθετούνται.

Επιγραμματικά, η χρήση των μεταβλητών είναι ίδια με εκείνη της άλγεβρας, π.χ. η παράσταση y=3x + 5 ισχύει τόσο στα μαθηματικά όσο και στις γλώσσες προγραμματισμού, με τα x και y να είναι μεταβλητές. Ωστόσο στον προγραμματισμό η χρήση της είναι γενικευμένη: η μεταβλητή είναι μία θέση μνήμης για ένα δεδομένο. Δημιουργείται όταν δηλώνεται και η τιμή της μπορεί να είναι άγνωστη έως ότου χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X