2.1.1. Δήλωση μεταβλητής

Δήλωση μεταβλητής

 

Διαφήμιση

 

Οι μεταβλητές δηλώνονται με πρόταση ορισμού, η οποία τελειώνει πάντοτε με (;). Η μορφή της δήλωσης είναι: data_type var, var, … ;

 

int counter1, counter2;

 

Οι μεταβλητές δηλώνονται στην αρχή μίας συνάρτησης, συνήθως αμέσως μετά το εισαγωγικό άγκιστρο ({), και οπωσδήποτε πριν από τη χρήση τους.

Η δήλωση γνωστοποιεί στο μεταγλωττιστή το όνομα και τις ιδιότητες της μεταβλητής. Μία δήλωση έχει ως αποτέλεσμα τη σύνδεση του ονόματος της μεταβλητής με:

  • τον ανάλογο τύπο δεδομένων, γεγονός που λαμβάνει χώρα στο χρόνο μεταγλώττισης (compile–time).
  • μία θέση μνήμης κατάλληλου μεγέθους, γεγονός που λαμβάνει χώρα στο χρόνο εκτέλεσης (run–time).

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X