2.1.2. Ονομασία μεταβλητής

Ονομασία μεταβλητής

Σε ό,τι αφορά την ονοματολογία, ακολουθούνται οι εξής κανόνες:

 • Στην C τα ονόματα των μεταβλητών σχηματίζονται από:
  α) Τα γράμματα του αλφαβήτου.
  β) Τα ψηφία 0 έως 9.
  γ) Το χαρακτήρα υπογράμμισης __ (underscore).
 • Το όνομα πρέπει να ξεκινά με γράμμα ή με χαρακτήρα υπογράμμισης (στη δεύτερη περίπτωση ο επόμενος χαρακτήρας πρέπει να είναι μικρό γράμμα).
 • Το όνομα δεν πρέπει να είναι ίδιο με δεσμευμένη λέξη.
 • Σημαντικοί είναι μόνο οι πρώτοι 31 χαρακτήρες του ονόματος. Οι υπόλοιποι δε λαμβάνονται υπόψη.
 • Τα όνομα μεταβλητής πρέπει να είναι ενδεικτικό της ιδιότητάς της ή του τύπου δεδομένου που αντιπροσωπεύει, έτσι ώστε να δίνει πληροφορία στον προγραμματιστή.

 

Διαφήμιση

 

Με βάση τα παραπάνω, ακολουθούν ενδεικτικές περιπτώσεις ονοματολογίας.

 • Έγκυρα ονόματα μεταβλητών:

 

totalArea, max_amount, counter1
   Counter1, _temp_in_F

 • Μη έγκυρα ονόματα μεταβλητών:

 

$product, total%, 3rd
 • Απαράδεκτα ονόματα μεταβλητών:

 

l1, x2, maximum_number_of_students_in_my_class

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X