2.2. Τύποι μεταβλητών

Τύποι μεταβλητών

Οι μεταβλητές της γλώσσας C ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Η κατηγορία των βαθμωτών τύπων περιλαμβάνει τους ακέραιους (integers), οι οποίοι δηλώνονται με την κωδική λέξη int, τους πραγματικούς, οι οποίοι μερίζονται στους αριθμούς κινητής υποδιαστολής με κωδική λέξη float και τους αριθμούς διπλής ακρίβειας με κωδική λέξη double, τη μεταβλητή χαρακτήρα (character, char), τους δείκτες (pointers) και τον απαριθμητικό τύπο (enumerated, enum).

Στην κατηγορία των συναθροιστικών τύπων ανήκουν οι πίνακες, οι δομές (struct) και οι ενώσεις (union). Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στους βασικούς τύπους της C: char, int, float, double και σε επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι πίνακες. Οι άλλοι τύποι μεταβλητών θα μελετηθούν αργότερα.

 

Διαφήμιση

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X