2.2.2. Μη εκτυπούμενοι χαρακτήρες

Μη εκτυπούμενοι χαρακτήρες

Οι σταθερές τύπου χαρακτήρα «νέα γραμμή (new-line)» και «στηλοθέτης (tab)» ανήκουν στην κατηγορία των μη εκτυπούμενων χαρακτήρων, τους οποίους η C αναπαριστά με τις «ακολουθίες διαφυγής (escape sequences)», \n και \t, αντίστοιχα. Η παρακάτω πρόταση δίνεται ως παράδειγμα χρήσης χαρακτήρων διαφυγής:

 

printf( "Write, \" a \\ is a backslash. \"\n" );

 

Η πρόταση θα εμφανίσει στην κύρια έξοδο (οθόνη):

 

Διαφήμιση

 

Write, " a \ is a backslash. "

 

Οι μη εκτυπούμενοι χαρακτήρες και οι αντίστοιχες ακολουθίες διαφυγής παρατίθενται στην παρακάτω εικόνα:

 

Μη εκτυπούμενοι χαρακτήρες και αντίστοιχες ακολουθίες διαφυγής
Εικόνα 3. Μη εκτυπούμενοι χαρακτήρες και αντίστοιχες ακολουθίες διαφυγής

 

Διαφήμιση

 

 

Συνημμένα1

  • Μη εκτυπούμενοι χαρακτήρες και αντίστοιχες ακολουθίες διαφυγής
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X