2.2.2. Πληροφορία

Πληροφορία

Με τον όρο πληροφορία νοούμε την συλλογή, την οργάνωση, τον συσχετισμός και την επεξεργασία των δεδομένων μας δίνουν την πληροφορία. Οι πληροφορίες μας μεταδίδουν κάποια επιπρόσθετη γνώση ή μας βοηθούν να λαμβάνουμε αποφάσεις, να λύνουμε προβλήματα και να οργανώνουμε καλύτερα τις δραστηριότητες μας. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από την επεξεργασία δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νέα δεδομένα και να δώσουν ως αποτέλεσμα νέες πληροφορίες.

 

Διαφημίσεις

 

Παραδείγματα πληροφορίας αποτελούν:

  • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας ενός μαθητή είναι πληροφορία, που μπορεί να υπολογιστεί από τους βαθμούς του σε κάθε μάθημα (δεδομένα)
  • Η περίμετρος και το εμβαδόν ενός τετραγώνου είναι πληροφορία, που μπορεί να υπολογιστεί αν δοθεί το μήκος της πλευράς του τετραγώνου (δεδομένο).

Ο όρος πληροφορία προέρχεται από αγγλικό όρο information, είναι δάνειο του 15ου αιώνα από τη λατινική λέξη informare που σημαίνει «δίνω μορφή».

 

Διαφημίσεις
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X