2.3.1. Οι συναρτήσεις getche, getch

Οι συναρτήσεις getche, getch

 

Διαφήμιση

 

H συνάρτηση getche διαβάζει ένα χαρακτήρα από την κύρια είσοδο. Αναμένει έως ότου πατηθεί ένα πλήκτρο και στη συνέχεια επιστρέφει την τιμή του, εμφανίζοντας στην οθόνη το πλήκτρο που πατήθηκε. Το πρωτότυπο της getche είναι το ακόλουθο:

 

int getche(void);

 

και το αρχείο κεφαλίδας της συνάρτησης βρίσκεται στο conio.h.

H getche επιστρέφει μεν έναν ακέραιο αλλά το byte χαμηλής τάξης είναι αυτό που περιέχει τον χαρακτήρα. Η χρήση ακεραίων γίνεται για λόγους συμβατότητας με τον αρχικό μεταγλωττιστή της UNIX C.

H συνάρτηση getch αποτελεί παραλλαγή της getche και βρίσκεται επίσης στο conio.h. Λειτουργεί όπως ακριβώς η getche, με τη διαφορά ότι η getch δεν εμφανίζει τον πληκτρολογηθέντα χαρακτήρα στην οθόνη.

 

Διαφήμιση

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X