2.3.2. Η συνάρτηση getchar

Η συνάρτηση getchar

 

Διαφήμιση

 

H συνάρτηση getchar (get character) διαβάζει ένα χαρακτήρα από την κύρια είσοδο και τον επιστρέφει στο πρόγραμμα. Αποτελεί παραλλαγή της getche. Είναι η αρχική συνάρτηση εισόδου χαρακτήρων και βασίζεται στο UNIX. Το πρόβλημα με τη συνάρτηση αυτή είναι ότι κρατά την είσοδο στην περιοχή προσωρινής αποθήκευσης μέχρι να δοθεί επαναφορά κεφαλής. Έτσι, μετά την επιστροφή της getchar περιμένουν ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες στην ουρά εισόδου.

Το πρωτότυπο της getchar είναι το ακόλουθο:

 

int getchar(void);

 

και το αρχείο κεφαλίδας της συνάρτησης βρίσκεται στο stdio.h.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X