2.4 Χαρακτηριστικά του Joomla

Διαφήμιση

Χαρακτηριστικά του Joomla

 

Το Joomla αποτελεί ένα Web CMS ανοιχτού πηγαίου κώδικα, που σημαίνει πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο για τη δημιουργία ιστοσελίδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όσο και εμπορικών ιστοσελίδων χωρίς να υπάρχει απαίτηση για την καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού στους δημιουργούς της πλατφόρμας ή την αγορά κάποιας άδειας χρήσης. Αυτό αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του έναντι άλλων Web CMS. Το Joomla αποτελείται από έναν κεντρικό πυρήνα στον οποίο ενσωματώνεται το σύνολο των λειτουργιών του υπό τη μορφή components, modules, templates και plug-ins.

 

Το λογότυπο του Joomla.
Εικόνα 2.1. Το λογότυπο του Joomla

 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά παρατίθενται παρακάτω:

 • Διαθέτει υποστήριξη για διαφορετικές γλώσσες.
 • Διαθέτει υποστήριξη για Web services.
 • Υπάρχει ένα ενσωματωμένο σύστημα βοήθειας για τον χρήστη.
 • Επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή προτύπων (templates).
 • Υποστηρίζει πιστοποίηση (authentication) και διαχείριση χρηστών.
 • Διαθέτει πολλές δυνατότητες επέκτασης.
 • Περιέχει ενσωματωμένο FTP Manager.
 • Υποστηρίζει τη χρήση URI που είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης.
 • Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό λειτουργιών όπως:
  • Φόρμες επικοινωνίας.
  • Διαχείριση επαφών και email.
  • Φιλικές στην εκτύπωση σελίδες.
  • Δημοψηφίσματα (polls).
  • Νέα με τη μορφή RSS Feeds.
  • Προβολή σελίδων ως pdf αρχεία.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X