2.5.1. Μετατροπή από το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης στο δυαδικό

Μετατροπή από το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης στο δυαδικό

Για τη μετατροπή ενός αριθμού από το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης στο δυαδικό εφαρμόζουμε τον παρακάτω αλγόριθμο.

 

Διαφημίσεις

 

  1. Διαιρούμε τον αρχικό αριθμό με το 2.
  2. Σημειώνουμε το υπόλοιπο και διαιρούμε το πηλίκο πάλι με το 2.
  3. Επαναλαμβάνουμε το βήμα (b) για όσο το ακέραιο πηλίκο είναι μεγαλύτερο από το 0 (ή μέχρι το ακέραιο πηλίκο να γίνει 0).
  4. Ο δυαδικός αριθμός αποτελείται από τα υπόλοιπα των διαιρέσεων ξεκινώντας από το τελευταίο (MSB) και καταλήγοντας στο πρώτο (LSB).
Παραδείγματα μετατροπής ενός αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα
Εικόνα 15. Παραδείγματα μετατροπής ενός αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα

 

Διαφημίσεις

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X