2.5.2. Οκταδικοί και δεκαεξαδικοί αριθμοί

Οκταδικοί και δεκαεξαδικοί αριθμοί

Οι δυαδικοί αριθμοί έχουν το μειονέκτημα ότι καταλαμβάνουν πολύ χώρο σε σχέση με την ποσότητα πληροφοριών που μεταφέρουν, καθώς η αναπαράστασή τους απαιτεί μεγάλο αριθμό ψηφίων (τρεις με τέσσερις φορές περισσότερα ψηφία από τους ισοδύναμους δεκαδικούς). Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι πιο περιεκτικοί, αλλά δύσκολα μετατρέπονται σε δυαδικούς.

Μια συμβιβαστική λύση αποτελούν οι οκταδικοί και οι δεκαεξαδικοί αριθμοί – οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά για την παράσταση δυαδικών αριθμών – καθώς διαθέτουν τα πλεονεκτήματα της σύντομης αναπαράστασης και της εύκολης μετατροπής τους σε δυαδικούς.

Για παράδειγμα ο αριθμός (1111111111111111)2 (16 ψηφία), αντιστοιχεί στον οκταδικό (177777)8 (6 ψηφία) και στον δεκαεξαδικό (FFFF)16 (4 ψηφία).

Επειδή 23=8 και 24=16, για την αναπαράσταση ενός οκταδικού ψηφίου χρειάζονται το πολύ τρία δυαδικά ψηφία (8 δυνατοί συνδυασμοί των 3 ψηφίων), ενώ για την αναπαράσταση ενός δεκαεξαδικού ψηφίου χρειάζονται το πολύ τέσσερα δυαδικά ψηφία (16 δυνατοί συνδυασμοί των 4 ψηφίων).

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X