2.7.4. Κώδικας χαρακτήρων EBCDIC

Κώδικας χαρακτήρων EBCDIC

Ένας άλλος διαδεδομένος κώδικας είναι ο κώδικας EBCDIC (Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code -Διευρυμένος Δυαδικός Κώδικας Δεκαδικών για την Επικοινωνία). Ο κώδικας αυτός δημιουργήθηκε από την ΙΒΜ και χρησιμοποιείται στους μεγάλους υπολογιστές της (mainframes). Στον κώδικα EBCDIC χρησιμοποιούνται 8 bit για την παράσταση ενός χαρακτήρα, οπότε υπάρχει η δυνατότητα για 256 διαφορετικούς χαρακτήρες. Από τους χαρακτήρες αυτούς όσοι έχουν κωδικούς από 0-63 και 250-255 είναι μη εκτυπώσιμοι. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε ένα τμήμα του κώδικα EBCDIC.

Χαρακτηριστικά πίνακα EBCDIC.
Εικόνα 27. Χαρακτηριστικά πίνακα EBCDIC.

 

Διαφημίσεις

Συνημμένα1

  • Χαρακτηριστικά πίνακα EBCDIC.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X