2.8. Πρόσβαση στην WordPress ιστοσελίδα μας

Πρόσβαση στην WordPress ιστοσελίδα μας

Γενικά όλες οι ιστοσελίδες που δημιουργούνται με WordPress διαθέτουν δύο όψεις: η μία όψη είναι αυτή που βλέπουμε όταν επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα, που συνήθως αναφέρεται ως «front-end» (Εικόνα 28), και η άλλη όψη είναι αυτή στην οποία συνδεόμαστε με κάποιο κωδικό διαχειριστή όπου μας δίνεται η πρόσβαση σε λειτουργίες όπως δημιουργία περιεχομένου ή αλλαγή ρυθμίσεων και αναφέρεται συνήθως ως «back-end» ή «admin panel» (Εικόνα 28). Για να έχουμε πρόσβαση στο front-end της ιστοσελίδας μας απλά εισάγουμε τη διεύθυνση της σελίδας μας στο πρόγραμμα περιήγησης. Στην Eικόνα 26 εμφανίζεται μια demo ιστοσελίδα που θα ακολουθήσουμε ως παράδειγμα για το υπόλοιπο του οδηγού. Η demo ιστοσελίδα είναι η σελίδα που φτιάξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο την οποία θα δουλέψουμε και θα αναπτύξουμε σε όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου οδηγού.

Στο μεγαλύτερο μέρος του οδηγού αυτού θα επικεντρωθούμε στο back-end κομμάτι της ιστοσελίδας μιας. Στο back-end γίνεται η πλειοψηφία των εργασιών της ιστοσελίδας. Για να έχουμε πρόσβαση στο back-end του WordPress απαιτείται να μεταβούμε στη σελίδα σύνδεσης διαχειριστή και να πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή. Για να δούμε αυτή την σελίδα σύνδεσης, απλά εισάγουμε την κύρια διεύθυνση URL για την ιστοσελίδας μας (στο παράδειγμα μας είναι /wordpress), και προσθέτοντας το /wp-admin στο τέλος. Τεχνικά το wp-admin είναι η διεύθυνση URL του Πίνακα Διαχειριστή (Admin Panel) δηλαδή το Back-End του WordPress (Εικόνα 28).

 

Διαφήμιση

 

Χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση <Ιστοσελίδα>/WP-admin μπορούμε να εισέλθουμε είτε εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του διαχειριστή, είτε να συνδεθούμε απευθείας (αν είχαμε εισάγει τα στοιχεία την προηγούμενη φορά) στον Πίνακα Διαχειριστή (Admin Panel). Στην περίπτωση που δεν είμαστε συνδεδεμένοι σαν διαχειριστές, το πρόγραμμα περιήγησης θα μας ανακατευθύνει αυτόματα στη σελίδα σύνδεσης.

Από αυτή τη σελίδα, μπορούμε να κάνουμε μερικές ενέργειες. Μπορούμε για παράδειγμα να εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή και στη συνέχεια να δώσουμε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησης να αποθηκεύσει αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τον εισάγουμε κάθε φορά που θέλουμε να ξανασυνδεθούμε. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να ανακτήσουμε τον κωδικό πρόσβασής μας, εάν τον έχουμε ξεχάσει, απλώς πατώντας στο ”χάσατε τον κωδικό σας”. Εδώ θα πρέπει να εισάγουμε είτε το όνομα χρήστη είτε τη διεύθυνση e-mail του χρήστη που θέλουμε να ανακτήσουμε και ένας νέος κωδικός πρόσβασης θα δημιουργηθεί (Εικόνα 29). Τέλος, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπί επιστροφής που θα μας μεταφέρει πίσω στο front-end της ιστοσελίδας μας.

 

Παράθυρο ανάκτησης λογαριασμού.
Εικόνα 29. Παράθυρο ανάκτησης λογαριασμού.

 

Για να συνδεθούμε στο Back-End του WordPress, συμπληρώνουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα κατάλληλα πεδία (Εικόνα 27). Δίνουμε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησης να αποθηκεύσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί “Σύνδεση”. Αν όλα έχουν πάει καλά, θα πρέπει τώρα να βρισκόμαστε στον Πίνακα Διαχειριστή (Admin Panel) του WordPress (Εικόνα 28).

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Παράθυρο ανάκτησης λογαριασμού.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X