2.9. Χρήση του πίνακα διαχειριστή του WordPress

Χρήση του πίνακα διαχειριστή του WordPress

Όταν συνδεόμαστε για πρώτη φορά στον πίνακα διαχειριστή της ιστοσελίδα μας, βλέπουμε το Dashboard το οποίο είναι και το πρώτο που βλέπουμε όταν κάνουμε είσοδο στο Back-End (Εικόνα 29). Στο παράθυρο αυτό εμφανίζεται ένας πίνακας ελέγχου (Dashboard) στον οποίο εμφανίζεται ένα μήνυμα καλωσορίσματος στην κορυφή της σελίδας, το όποιο μπορούμε αργότερα να το απενεργοποιήσουμε. Στη συνέχεια ακολουθεί μια επισκόπηση της ιστοσελίδας καθώς και μερικοί χρήσιμοι εξωτερικοί σύνδεσμοι (Εικόνα 30). Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδεόμαστε, θα δούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα πολύ περιεχόμενο. Καθώς θα προχωράμε στις επόμενες ενότητες του οδηγού, θα βλέπουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες να εμφανίζονται, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων, των σχολίων και άλλου υλικού.

 

Πίνακας Ελέγχου διαχειριστή.
Εικόνα 30. Πίνακας Ελέγχου διαχειριστή.

 

Διαφήμιση

 

Ο πίνακας διαχειριστή του WordPress αποτελείται από τρία κύρια μέρη. Τη γραμμή εργαλείων (Toolbar) του WordPress, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας, το μενού διαχειριστή (Admin Menu), που βρίσκεται προς τα αριστερά, και την κύρια περιοχή διαχείρισης (Main Admin Area), στην οποία θα κάνουμε το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας (Εικόνα 31). Η περιοχή αυτή αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία που θέλουμε να επιτελέσουμε. Αν για παράδειγμα κάνουμε κλικ σε ένα από τα άρθρα, πολυμέσα, σελίδες ή σχόλια, μπορούμε να έχουμε ένα ευρετήριο όλων των διαθέσιμων στοιχείων στο πλαίσιο αυτού του τύπου περιεχομένου (Εικόνα 32).

 

Τα κύρια μέρη του Πίνακα Ελέγχου Διαχειριστή.
Εικόνα 31. Τα κύρια μέρη του Πίνακα Ελέγχου Διαχειριστή.

 

Οθόνη όταν πατήσουμε “Άρθρα” του μενού.
Εικόνα 32. Οθόνη όταν πατήσουμε “Άρθρα” του μενού.

 

Το Μενού Διαχειριστή (Admin Menu) χωρίζεται σε τρία κύρια τμήματα (Εικόνα 35). Το πρώτο τμήμα είναι ο πίνακας ελέγχου, απ’ όπου μπορούμε να επανέλθουμε στον αρχικό πίνακα διαχειριστή και να δούμε τις εκκρεμείς ενημερώσεις των εφαρμογών, καθώς και μερικά χαρακτηριστικά με τη βοήθεια των Plug-ins, όπως στατιστικά στοιχεία. Το αμέσως από κάτω τμήμα είναι το τμήμα Διαχείρισης Περιεχομένου, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε άρθρα, σελίδες, αντικείμενα πολυμέσων σχόλια, και άλλα χαρακτηριστικά με την βοήθεια των Plug-in.

 

Διαφήμιση

 

Και τέλος, το τμήμα διαχείρισης ιστοσελίδας, όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τις διάφορες παραμέτρους της ιστοσελίδας. Μεταξύ άλλων μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση της ιστοσελίδας, τι και ποια Plug-ins έχουν εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί, και γενικά το σύνολο των ρυθμίσεων. Επιπλέον έχουμε την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε επεκτάσεις και Plug-ins όπως για παράδειγμα SEO, διαμοιρασμός στα δίκτια κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και επαύξηση της ασφάλειας. Όταν περνάμε με τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε ένα από τα διαθέσιμα κουμπιά του μενού, θα δούμε ότι εμφανίζονται πολλά επιπλέον αναδυόμενα μενού με περισσότερες επιλογές για το καθένα από αυτά (Εικόνα 35). Όταν πατήσουμε σε ένα στοιχείο του μενού διαχειριστή (Admin Menu), παρατηρούμε ότι οι επιλογές του αναδυόμενου μενού είναι τώρα διαθέσιμες στο μενού κάτω από αυτή την επιλογή (Εικόνα 35).

 

Τα τρία τμήματα του Μενού Διαχειριστή (Admin Menu) - Επιπλέον επιλογές του “άρθρα”.
Εικόνα 33. Τα τρία τμήματα του Μενού Διαχειριστή (Admin Menu) – Επιπλέον επιλογές του “άρθρα”.

 

Θα παρατηρούμε επίσης ότι παρέχει ένα κουμπί Σύμπτυξης Μενού στο κάτω μέρος του μενού διαχειριστή, η οποία μας επιτρέπει να αποκρύψουμε το μενού, έτσι ώστε να μας παρέχεται περισσότερος χώρος για να εργαστούμε (Εικόνα 34). Το μενού αυτό είναι πλήρως ευέλικτο, πράγμα που σημαίνει ότι σε μικρότερες οθόνες πρώτα ενσωματώνεται στα αριστερά της οθόνης, και στη συνέχεια για ακόμα μικρότερες οθόνες μετακινείται προς τα πάνω αριστερά στην κορυφή πίσω από ένα εικονίδιο ώστε να έχουμε πρόσβαση από όλους τους τύπους συσκευών (Εικόνα 34).

 

Διαφήμιση

 

 

Σύμπτυξη μενού – κουμπί για το ενσωματωμένο μενού.
Εικόνα 34. Σύμπτυξη μενού – κουμπί για το ενσωματωμένο μενού.

 

Όπως έχουμε ήδη δει, ο χώρος στο κεντρικό παράθυρο του Back-End του διαχειριστή αλλάζει ανάλογα με το στοιχείο που έχουμε επιλέξει από το μενού του διαχειριστή. Στην πορεία του οδηγού θα αναλύσουμε την πλειοψηφία αυτών των επιλογών σε βάθος. Προς το παρόν θα δώσουμε έμφαση στις επιλογές προσαρμογής που είναι διαθέσιμες σε αυτό το παράθυρο.

Η κεντρική περιοχή του παραθύρου διαχείρισης αποτελείται από μια σειρά από πάνελ (Panel), που ορίζονται συνήθως σε ένα πλέγμα δύο στηλών. Αυτή η διάταξη είναι πλήρως παραμετροποίησιμη για κάθε χρήστη της ιστοσελίδας. Μπορούμε να αποκρύψουμε κάποια ή όλα τα πάνελ πατώντας το βελάκι στην επάνω δεξιά γωνία του πάνελ που θέλουμε να αποκρύψουμε (Εικόνα 35). Μπορούμε επίσης να μετακινήσουμε τα πάνελ και να τα αποθέσουμε σε νέα θέση. Το πιο σημαντικό είναι ότι κάθε μία από αυτές τις ομάδες μπορούμε να τις εμφανίζουμε και να τις αποκρύπτουμε χρησιμοποιώντας την επιλογή “Επιλογές Προβολής” που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία (Εικόνα 36).

Όταν ανοίξει το πάνελ “Επιλογές Προβολής”, θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα πάνελ που βρίσκονται στην οθόνη. Μπορούμε να αλλάξουμε το καθένα από αυτά, εμφανίζοντας και αποκρύπτοντας τα πάνελ που επιθυμούμε ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Τέλος, στην πάνω δεξιά γωνία της κάθε οθόνης, υπάρχει ένα κουμπί Βοήθειας που προβάλει θέματα βοήθειας. Εδώ μπορούμε να βρούμε γρήγορες απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, καθώς και συνδέσμους για περαιτέρω ανάγνωση και μελέτη, είτε στο WordPress είτε στα εγχειρίδια του WordPress είτε στο φόρουμ υποστήριξης του WordPress.

 

Απόκρυψη των πάνελ.
Εικόνα 35. Απόκρυψη των πάνελ.

 

Επιλογές Προβολής.
Εικόνα 36. Επιλογές Προβολής.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα7

  • Πίνακας Ελέγχου διαχειριστή.
  • Τα κύρια μέρη του Πίνακα Ελέγχου Διαχειριστή.
  • Οθόνη όταν πατήσουμε “Άρθρα” του μενού.
  • Τα τρία τμήματα του Μενού Διαχειριστή (Admin Menu) - Επιπλέον επιλογές του “άρθρα”.
  • Σύμπτυξη μενού – κουμπί για το ενσωματωμένο μενού.
  • Απόκρυψη των πάνελ.
  • Επιλογές Προβολής.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X